Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Åter risk för översvämningar

En varningsikon visas över den röda bilen som kör genom regnmassorna på vägen.

Förra veckan var Hemsta en av de drabbade områdena i Gävle.

När ett nytt nederbördsområde väntas in över Gävleborgs län under natten till torsdagen finns en ökad risk för nya översvämningar i redan drabbade områden.

– Vi vill uppmana fastighetsägare och verksamhetsutövare att se över sina risker, säger Christoffer Carstens, enhetschef på Länsstyrelsen.

SMHI har gått ut med en klass 1-varning för stora mängder nederbörd för torsdagsdygnet. Det kommer innebära en intensiv nederbörd med regnmängder upp till 50 millimeter under 24 timmar. Lokalt kan det även komma ännu mer regn. Prognosen är dock osäker när det gäller var de största regnmängderna kommer hamna. Samma varning är även utfärdad för Uppsala län.

– Regnvädret som är på ingång kommer öka sannolikheten för nya översvämningar i samma områden som tidigare. Det kan återigen påverka källare, dagvattensystem och lågpunkter. De högre regnmängderna i prognosen bedöms vara så pass stora att risken för nya skador inte går att utesluta, säger Christoffer Carstens, enhetschef för Enheten för hållbar utveckling.

Länsstyrelsen uppmanar därför fastighetsägare och verksamhetsutövare att se över sina risker och vidta förebyggande åtgärder. Det kan till exempel handla om utrustning och inventarier i källare och bottenvåningar om de ligger lågt i landskapet. Har man påbörjat en sanering finns anledning att försöka säkerställa att utrustning inte löper risk att skadas. Likaså fordon på parkeringar som översvämmats tidigare.

Illustration över avrinningsförhållanden i Gävle.

Kartan visar på vattnets rinnvägar över markytan och områden där naturliga utlopp saknas, så kallade lågpunkter. Den ljuslila färgen indikerar områden där vattnet kan stiga upp till 0,2-1 meter, de mörklila över 1 meter. Observera att karan är mycket översiktlig och att andra områden mycket väl kan komma att översvämmas av olika andra orsaker, som slagregn, eller fördämningar.

– I dagsläget ser vi även att flödena i vattendrag kan komma att öka igen, men de kommer sannolikt inte att överstiga förra veckans nivåer. Det innebär dock en ökad risk för exempelvis erosion och ras, säger Christoffer Carstens.

För att undvika onödiga risker uppmanas allmänheten att vara vaksam på tecken på översvämningar och säkra sina tillgångar.

P4 Gävleborg

Följ gärna Sveriges radio P4 för den senaste informationen om Gävleborgs län. P4 har ett särskilt uppdrag som beredskapskanal under kriser. Det innebär att de sänder och ger viktig information från berörda myndigheter och andra samhällsaktörer. P4 sänder även ut Viktiga meddelanden till allmänheten (VMA).

Håll dig också uppdaterad via din egen kommuns informationskanaler för detaljerad information om läget där du bor.

Kontakt