Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu inleds årets licensjakt på björn

Björn

Den 21 augusti inleds 2021 års licensjakt på björn i Gävleborgs län. Var därför något uppmärksam om du rör dig i skogen under helgen. Jakten får påbörjas en timme före solens uppgång.

Totalt får högst 70 björnar fällas i länet, 55 stycken i det västra delområdet och 15 stycken i det östra.

Tilldelningen innebär att avskjutningen omfattar ett större antal björnar än vad som motsvarar den årliga tillväxten i länet och kommer i och med det att sänka björnstammen i länet.

I år är 51 åtlar registrerade och godkända att användas vid jakten.

Vad krävs av dig som ska jaga björn?

Inför och under jakten är det viktigt att alla som deltar i jakten vet vilka villkor som gäller. Den som ska jaga björn ska vara medveten om bl.a. vad som gäller kring bilkörning och jakt, jakt med hund efter björn och etik kopplat till björnjakten. Här kan du som jägare ta del av några av de saker du behöver känna till innan jakten inleds.

Du ska…

  • ha läst gällande beslut om licensjakt och känna till de villkor som gäller,
  • ha jakträtt där licensjakt efter björn tillåts,
  • inneha statligt jaktkort, ID-handling och vapenlicens för vapnet du använder,
  • ha en ansvarig jaktledare utsedd vid varje jakttillfälle. Vid ensamjakt är du själv jaktledare,
  • hålla dig informerad om hur många djur som återstår av tilldelningen i det område där du jagar,
  • anmäla fälld eller påskjuten björn till aktuell länsstyrelse så snart som möjligt, senast inom en timme efter att björnen fällts eller påskjutits.
  • uppvisa fälld björn för länsstyrelsens besiktningspersonal så snart som möjligt, men senast inom ett dygn, samt tillsammans med jaktledaren ansvara för skottplatsundersökning och eftersök om du påskjutit en björn som gått vidare.

Vad gäller kring bilkörning och jakt?

Jakt får inte ske från motordrivna fortskaffningsmedel. Inga motordrivna anordningar får heller användas för att söka efter, spåra, förfölja eller genskjuta vilt, för att hindra vilt att undkomma eller för att avleda viltets uppmärksamhet från den som jagar.

Vad gäller jakt och jaktträning med hund efter björn?

Jakt och jaktträning med hund efter björn får bedrivas från den 21 augusti till den 15 oktober. Efter att eventuell tilldelning är fylld gäller endast jaktträning. Vid jakt efter björn får maximalt två hundar användas samtidigt. Länsstyrelsen rekommenderar att hundarna inte byts ut under jakt på en och samma björn under en och samma dag. Som vid all annan jakt får viltet inte utsättas för onödigt lidande.

Etik kopplat till björnjakt

De etiska grundprinciperna ska gälla för allt vilt. Etik handlar om att man behandlar levande och döda djur med den respekt som de förtjänar samt att man visar hänsyn gentemot andra jägare och allmänhet. En god jaktetik är grunden i den svenska jakttraditionen och en förutsättning för att behålla de generösa lagar vi har samt för att fortsätta ha världens högsta acceptans för jakt. En stor del av etiken grundar sig även i att viltet ska ha en rättvis chans under jakt. Användandet av bil för att söka, spåra och genskjuta vilt ger ett orättvist och oetiskt försprång i jakten gentemot det djur som jagas, något som dessutom är mot lagen. Detsamma gäller att släppa redan utvilade hundar på en björn som redan har jagats.

Att åtla med stora mängder av t.ex. bröd är inte bara olagligt utan det är även inte korrekt från en etisk synvinkel då vilt, som björn, har svårt att bryta ner sådan föda och hårda klumpar bildas i magsäcken. Jaktledaren har det yttersta ansvaret för att jakten bedrivs på ett etiskt och korrekt sätt samt att tydligt markera när något inte går rätt till. Att följa de etiska grundprinciperna är en förutsättning för att behålla den frihet under ansvar som nu råder inom den svenska jakten.

Mer info samt hela licensjaktbeslutet hittar du här Pdf, 703.6 kB, öppnas i nytt fönster.:

Telefonnummer att komma ihåg

För meddelande om återstående tilldelning, ring: 010-225 11 99 (länsstyrelsens telefonsvarare) och tryck sedan 1.

För att få SMS om återstående tilldelning sms:ar du texten Spara(mellanslag)Förnamn(mellanslag)Efternamn(mellanslag)Björnjakt till 073-123 95 38, eller till 0046731239538 om du har utländskt abonnemang.

För anmälan om fällt eller påskjuten björn, ring: 010-225 11 99 och tryck sedan 2.


Kontakt