Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förhöjd risk för ras och skred efter översvämningar – tänk på det här

Översvämmad väg i Gävle.

Gävleborgs län har drabbats hårt av det stora skyfallet tidigare i veckan. Den akuta räddningsinsatsen är avslutad, men efterarbete med skadereglering och återställande av såväl bostäder och infrastruktur som miljö- och naturvärden kommer att pågå en längre tid.

Ännu vet vi inte omfattningen fullt ut av de skador som drabbat länet på olika sätt. Under 24 timmar föll över 160 millimeter regn i vissa områden, det motsvarar cirka två månaders genomsnittsnederbörd för Gävleborgs län enligt SMHI.

När vattennivån sjunker tillbaka efter en översvämning finns en förhöjd risk för ras och skred. För att undvika onödiga risker uppmanas allmänheten att vara vaksam på tecken på skred i de områden som drabbats av översvämningarna.

Kontakta din kommun om du ser något av nedan tecken, är situationen akut kontakta din lokala räddningstjänst eller SOS alarm.

  • Färska erosionsskador i slänter mot vattendrag
  • Plötsliga sprickor och sättningar i marken
  • Brott på ledningar och kablar i marken
  • Träd och stolpar som börjar luta

Följ Sveriges radio P4 för den senaste information om översvämningarna i Gävleborgs län. P4 har ett särskilt uppdrag som beredskapskanal under kriser. Det innebär att de sänder och ger viktig information från berörda myndigheter och andra samhällsaktörer. P4 sänder även ut Viktiga meddelanden till allmänheten, VMA.

Håll dig också uppdaterad via din egen kommuns informationskanaler för detaljerad information om läget där du bor.

Mer information om risker kopplade till ras och skred se länkar nedan.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss