Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny rapport från IPCC
ger viktig kunskap om klimatet

Bild på brinnande skog som symboliserar klimatförändringar.

Den 9 augusti släppte FN:s klimatpanel IPCC:s (Intergovernmental Panel of Climate Change) sin sjätte rapport i ordningen om det vetenskapliga kunskapsläget kring klimatförändringar. I rapporten konstateras att klimatförändringar är pågående i detta nu och att det globala samfundet hittills inte lyckats hejda, eller bromsa utvecklingen.

Framtida scenarier som studeras visar på mycket omfattande klimatförändringar om vi inte minskar utsläppen av växthusgaser, men också att effekterna av ett lyckat arbete skulle märkas relativt omgående. Även om vi lyckas har vi ett omfattande arbete framför oss med att anpassa våra samhällen till ett förändrat klimat.

En hand håller fram bergmull med strandkanten i bakgrunden.

Arkivbild. Christoffer Carstens, chef på Enheten för hållbar utveckling.

– Rapporten visar återigen på den tydliga kopplingen mellan koncentrationer av växthusgaser i atmosfären och global uppvärmning. Det är nödvändigt att vi i Gävleborg, Sverige och världen väldigt snart lyckas vända trenden så att utsläppen snabbt sjunker. I Gävleborg har vi lyckats minska många utsläpp, både från uppvärmning och exempelvis massaindustrin, liksom att vi kraftigt byggt ut produktion av förnyelsebar el. Tyvärr har vi en lång väg kvar och det måste
gå fort, säger Christoffer Carstens, chef på Enheten för hållbar utveckling.

Rapporten är i linje med tidigare rapporter men överlag har kunskapsläget stärkts och många slutsatser har blivit tydligare.

I korthet sammanfattas att:

  • Det är helt klart att mänsklig påverkan har värmt upp atmosfären, havet och landområdena. Omfattande och snabba förändringar har inträffat i atmosfären, havet, kryosfären och biosfären.
  • Den senaste tidens omfattning på förändringar i klimatsystemet i sin helhet och det nuvarande tillståndet saknar motstycke många århundraden till många årtusenden tillbaka i tiden.
  • Mänskligt orsakad klimatförändring påverkar redan många väder- och klimatextremer i alla områden jorden runt.
  • Samtliga scenarier för det framtida klimatet visar på ökande temperaturer och intensifierade extrema väder, så som värmeböljor, torka, kraftig nederbörd och minskande och försvinnande snötäcken.

– De stora utsläppen idag kommer från transporter, arbetsmaskiner och industrin. Mycket pågår i länet där Länsstyrelsen har varit involverade, till exempel produktionsanläggningar för biobränslen och biogas, ladd- och tankmöjligheter för el- och gasfordon, en omställning av stålindustrin mot kolfritt stål för att nämna några exempel. Vi upplever ett stort engagemang från länets kommuner och näringsliv att delta i detta arbete och de kommande 5 åren blir mycket viktiga och spännande, säger Christoffer Carstens.

I Gävleborg har vi sedan cirka 15 år tillbaka arbetat med två uppdrag inom klimat.

I det ena samordnar vi länets aktörer i deras arbete med att minska utsläppen av växthusgaser. För länet finns en strategi med mål för att följa Parisavtalets ambition om att hejda den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

Energi och klimatstrategi för Gävleborgslän 2020-2030 Länk till annan webbplats.

I det andra uppdraget samordnar och stödjer vi länets aktörer i att anpassa sina verksamheter till ett förändrat klimat. Uppdraget syftar till att minska sårbarheter och bygga beredskap för klimatrelaterade händelser, såsom översvämningar, värmeböljor, torka och skogsbrand. I det uppdraget finns handlingsplaner, både för länet och Länsstyrelsen

Handlingsplan för Länsstyrelsen Gävleborgs arbete med klimatanpassning Länk till annan webbplats.

Kontakt