Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens svamptips

En man sitter på huk i blåbärsriset.

De bästa svamptipsen får man från en biolog och hos oss på länsstyrelsen har vi flera som jobbar som det. En av dessa är Gustav Wikström som vanligtvis jobbar med åtgärdsprogram för hotade arter men också kan en del om svamp.

– Det är svårt att säga exakt vilken miljö svamp trivs i generellt, utan det beror lite på från art till art, oftast vill de ha det lite fuktigt. Skogen får heller inte vara för sluten utan måste släppa in lite ljus, säger Gustav Wikström.

Svampar lever under jorden och har mycel (ett nätverk av svamptrådar under jorden). Det vi ser ovanför marken är själva fruktkropparna. Många svampar är mykorrhizasvampar, det vill säga att de lever i symbios med en annan växt som ofta är ett träd. Det blir ett samspel mellan trädet och svampen där de får ett utbyte av att leva tillsammans. Svampen bidrar med mycelet som kan tränga in i växters rötter för att bidra med närsalter och vatten till trädet. Trädet ger svampen socker så den kan växa.

En upplockad svamp ligger på den lövtäckta marken.

Blek taggsvamp är Hälsinglands landsskapssvamp och passar till all sorts matlagning. Foto: Mostphotos

Olika svampar lever i symbios med olika typer av träd, till exempel gran och tall. Vissa svampar föredrar barrmiljöer och andra i lövträdsmiljöer. Många av de matsvampar som växter i skogen såsom kantareller, soppar, riskor och kremlor finns ofta i barr och blandskogar.

I naturreservat får man oftast plocka för eget behov. Det står specificerat i föreskrifterna för reservatet vad som gäller så det kan vara bra att kolla innan man åker ut och plockar. Ibland kan det stå att man till exempel inte får plocka rödlistad svamp. Med rödlistad svamp menas att det är en art som är så pass sällsynt att den måste skyddas för att annars kan den försvinna helt från vår flora.

– Vi har flera sorter av fjälltaggsvampar som är rödlistade i länet och även många andra. Oftast så är det okej att plocka svamp i skogen och då är det allemansrätten som gäller, säger Gustav Wikström.

Rätt förhållanden

För tillfället är det lite tidigt för att ge sig ut i skogen för att leta svamp men gul kantarell växer nu. Kantarellen brukar man hitta redan i slutet av juni och den har en ganska lång säsong som sträcker sig ända in på hösten.

Två kantareller växer i mossan.

Gustavs favoritsvamp är gul kantarell just för att den är lätt att känna igen, den är sällan dålig eller angripen på något sätt och den är extremt god att bara smörsteka för att sen lägga på en bit rostat bröd. Foto: Mostphotos

– Den bästa tiden för att leta svamp är i september-oktober. För då har det blivit lite fuktigare. Fukten får ofta svampen att komma upp ur jorden. Det går absolut att gå ut att leta svamp nu men det beror på vilken sort man är ute efter, säger Gustav Wikström.

Det torra vädret som varit hittills är inte gynnsamt för svampar men om det kommer lite regn kan de börja växa. De väntar på lite regn och de rätta förhållandena för att växa fram.

Kontakt