Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ståtlig men bråkig

Jättebalsamin med grön växtlighet i bakgrunden

Jättebalsamin har tidigare hittats vid bland annat Kyrköns naturreservat i Ljusdal.

Jättebalsamin är en av flera invasiva arter i Gävleborg och är ett stort hot mot den biologiska mångfalden. Den orsakar stora skador och kostnader i form av årlig bekämpning. På bara en planta kan det finnas mellan 500–800 frön.

Länsstyrelsen Gävleborg arbetar med inventering av invasiva arter där jättebalsamin är en av dem.

– När man inventerar så letar man efter växten i fält, noterar om man sett den och i hur stort antal den påträffats. Man utgår från en karta där man tror att den kan finnas utifrån inrapporteringar i artportalen av privatpersoner, säger Patrik Fallstig, naturvårdshandläggare.

­­Jättebalsamin är en invasiv art som sprider sig lätt i naturen då den har 500–800 frön per planta. Att den klassas som invasiv är just för att den sprider sig så lätt, konkurrerar ut solplats och skymmer våra inhemska växter så de inte får plats att växa. Den tränger undan dem helt enkelt.

En å strömmar och naturen grönskar på båda sidor av den. Till höger står en man.

Patrik Fallstig använder sin kikare för att spana efter jättebalsamin längs Testeboån i Oslättfors.

Växten är ståtlig och kan bli upp till 2,5 meter hög. Den har rosa och vita blommor och en röd stam.

– Det var väl därför man hade den i trädgården från början, för den är så ståtlig och det är därifrån den sedan har spridit sig ut i naturen. Den trivs i öppna fuktiga till blöta näringsrika miljöer. Vid vattendrag är ett perfekt ställe för den att växa, säger Patrik.

Jättebalsamin konkurrerar med de inhemska växterna om pollinatörer, vilket gör att våra inhemska växter får minskad frösättning. Växten har mycket nektar vilket gör att pollinatörer hellre flyger till den för mat.

Det är relativt lätt att få bort den genom att rycka upp den, man behöver inte gräva eftersom den inte sprids via rötter utan bara via frön. Växtavfallet ska inte komposteras utan förbrännas eller lämnas in till återvinningscentralen. Helst packas i en svart sopsäck så att frön inte kan spridas under transport. Kolla med din återvinningscentral om de tar emot växtavfall från invasiva arter ifall du tänker lämna in avfallet.

Rapportera till invasivaarter.nu

Det är viktigt att privatpersoner rapporterar fynd man gjort via invasivaarter.nu.

– På grund av coronasituationen är det fler privatpersoner än vanligt som rör sig i naturen och det är främst de som upptäcker den. Länsstyrelsens naturvårdshandläggare följer upp tipsen och hittar passande åtgärd för just det beståndet.

Kontakt