Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efter lättnader i restriktionerna – dessa kvarstår

logotyp: Länsstyrelsen i dalarnas län

Från och med idag, den 15 juli 2021, ändras ett antal restriktioner i covid-19-lagen. Samtidigt är det inte fritt fram för verksamhetsutövare att göra som man vill. Flera restriktioner kvarstår och även om kravet att beräkna maxantal i lokaler baserat på kvadratmeter tas bort så behöver verksamheterna begränsa antalet besökare så att de kan hålla ett ur smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Smittspridningen minskar och allt fler vaccinerar sig. Regeringen och Folkhälsomyndigheten bedömer att pandemin utvecklas i rätt riktning vilket gör det möjligt att införa ytterligare lättnader. Bland annat upphör begränsningarna kopplat till kollektivtrafik och inrikes flygtrafik, som länsstyrelsen därmed inte kommer att bedriva tillsyn över längre.

Inte fritt fram

Sedan regeringens beslut om lättnader har länsstyrelsen tagit emot många frågor som tyder på att vissa verksamheter verkar ha missuppfattat lättnaderna. Länsstyrelsernas samordningskansli för pandemitillsyn har även fått in rapporter om offentliga tillställningar som uppenbart inte läst på om de regler som kvarstår.

– Än är det inte fritt fram att göra som man vill. Lagen gäller fortfarande och det är upp till verksamhetsutövarna att ta reda på vad som gäller för det evenemang som man vill ordna, säger Anna Carlsson, Länsstyrelsen i Dalarnas län, som är nationell samordnare för länsstyrelsernas pandemitillsyn.

Fortsatt ansvar att begränsa antalet besökare

Den ändring som Länsstyrelsen anar kan bli svårast att nå ut med är lättnaden som innebär att kravet att beräkna maxantal i lokaler tas bort – men att verksamhetsutövare fortfarande har ansvar för att begränsa antalet besökare så att de kan hålla ett ur smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

– Hur denna begränsning sker rent faktiskt ansvarar verksamhetsutövaren för och kan därför välja att använda den modell som tidigare var föreskriven eller något annat sätt. För vissa verksamhetsutövare kan det lättaste i praktiken vara att behålla skyltarna om maxantal, även om ingen tillsyn kommer göras av länsstyrelsen på detta område. Vad vi i tillsynen kommer att efterfråga är hur verksamhetsutövaren ser till att undvika trängsel och hur det säkerställs att besökare kan vistas i verksamheten på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt, avslutar Anna Carlsson, Länsstyrelsen i Dalarnas län, som är nationell samordnare för länsstyrelsernas pandemitillsyn.

Ett urval av vad som fortfarande gäller enligt covid-19-lagen

Detta är endast ett urval av vad som fortfarande gäller – se hela listan på vad som gäller för alla berörda verksamheter på länsstyrelsens webbplats:

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Såväl handelsplatser, gym- och sportanläggningar och nöjesparker med mera ska:

 • begränsa antalet besökare i verksamhetslokaler inomhus på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt. Det finns inget krav på att beräkna maxantal besökare för en specifik lokal baserat på lokalens storlek, men verksamhetsutövaren har ett ansvar att begränsa antalet besökare så att de kan hålla ett ur smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. Det kan i praktiken betyda att man ändå behöver begränsa antalet besökare och hitta system för att följa upp det.
 • utforma verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.
 • se till att in- och utpassage kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks.
 • informera kunder och besökare om hur smittspridning kan undvikas.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar:

 • arrangörer av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar har fortfarande ett ansvar att utforma tillställningen så att deltagarna kan hålla ett ur smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra, oavsett om det sker inomhus eller utomhus och med eller utan sittande publik. De maxantal för deltagare som gäller för inomhus- respektive utomhusevenemang är just ett maxantal om lokalen eller ytan tillåter det.

Vad måste allmänheten fortfarande tänka på:

 • Respektera och följ arrangörens eller verksamhetens anvisningar. De har fortfarande krav på sig att begränsa antalet besökare och deltagare på ett sätt som är säkert ur smittskyddssynpunkt.
 • Följ de allmänna råden – oavsett om du är vaccinerad eller inte.
  • Stanna hemma vid symptom på covid-19
  • Håll ett smittsäkert avstånd till andra människor och undvik trängsel
  • Tvätta händerna ofta och noggrant eller använd handdesinfektion

Se alla allmänna råd på folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Om Länsstyrelsens uppdrag

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- och sportanläggningar, badanläggningar, museer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker eller liknande anläggningar, handelsplatser, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning eller användning av platser för privata sammankomster.

Kontakt

Anna Carlsson

Nationell samordnare för länsstyrelsernas tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen

Telefon: 010-225 02 90