Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tre år sedan de stora skogsbränderna i Ljusdal

Skogsbränderna i Ljusdal 2018

Den 14 juli 2018 slår blixten ned på olika platser i Ljusdals kommun. Ingen vet då att det är början på en av de största skogsbränderna i modern tid. Under intensiva veckor kämpade människor tillsammans för att begränsa konsekvenserna och släcka lågorna. Nu, tre år senare, står vi bättre rustade, redo om det ofattbara skulle inträffa igen.

De stora skogsbränderna som härjade sommaren 2018 har lämnat djupa spår på flera plan. Stora värden gick förlorade och många människor drabbades på olika sätt.

– Skogsbränderna i Ljusdal är en av de största händelserna i Sverige under modern tid. Länsstyrelsen var en central aktör i händelsen och vi har dragit många lärdomar och utvecklat processer och stärkt samverkan. Vi ser redan effekter i den krishantering vi nu är mitt inne i med anledning av coronapandemin, säger Jennie Berg, biträdande försvarsdirektör på Länsstyrelsen Gävleborg.

När blixten slog ned och startade de första eldhärdarna i Ängra och Nötberget var det ingen som visste att det var början på en av de största skogsbränderna i modern tid.

– Vi hade självklart en beredskap för att hantera eventuella kriser redan då, men sedan dess har vi bland annat utvecklat vår personalplanering och har idag en stabilare grundbemanning i krisorganisationen även under semesterperioden för att kunna agera ännu mer kraftfullt i ett tidigt skede, säger Jennie Berg.

En viktig faktor i räddningsarbetet blev all den hjälp som kom från både nationellt och internationellt håll. Personal från andra länsstyrelser, från räddningsstyrkor och från ideella krafter blev avgörande för att skapa uthållighet i organisationen.

– Vi har nu förbättrade rutiner för hur vi begär och tar emot resurser från andra aktörer. Det har också satsats nationellt på förstärkningsresurser i form av bland annat luftburet släckande stöd med flygplan och helikoptrar samt skogsbrandsdepåer. MSB och länsstyrelserna fortsätter även att ha beredskap med skogsbrandsbevakning med flyg i syfte att tidigt upptäcka skogbränder, säger Jennie Berg.

En annat viktigt område är övning och utbildning där länsstyrelserna tillsammans med bland annat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och kommunerna i landet har utvecklat samverkan.

– Vi behöver vara förberedda på alla former av samhällsstörning, inte bara skogsbränder. Vi har tillsammans med bland annat kommunerna övat på olika moment som ökar vår grundförmåga att hantera olika händelser i samhället. Det kan till exempel handla om att personer är övade för att arbeta med specifika uppgifter och att var en och en vet precis vad de behöver göra vid en uppstart av en händelse, säger Jennie Berg.

De stora skogsbränderna 2018 var en tragedi för länet, men det har i förlängningen gjort att Gävleborgs län nu står ännu bättre rustad inför framtiden.

Några ytterligare utvecklingsområden som stått i fokus:

Kommunikation

Vid en samhällsstörning är snabb och korrekt information till de berörda av högsta vikt. Länsstyrelsen arbetar för att samordna olika aktörer kring gemensamma budskap för att hålla länets medborgare uppdaterade. Detta arbete är under ständig utveckling, länets förmåga har satts på prov igen under coronapandemin och vi fortsätter att utveckla kommunikationssamverkan.

Mobil ledningsplats

Att arbeta nära en händelse kan ibland vara till en stor fördel och kan underlätta samverkan med andra aktörer – länsstyrelsen har arbetat med att utveckla de tekniska systemen för att kunna arbeta från olika platser i länet.

Frivilliga

Vid bränderna i Ljusdals kommun var allmänhetens vilja att hjälpa till stor. Tusentals frivilliga anmälde sig och gjorde viktiga insatser. Efter bränderna har rutiner för samordning av frivilligresurser utvecklats och överenskommelser med olika organisationer tecknats.

Efterarbetet

Länsstyrelsen Gävleborg har tagit fram en manual där erfarenheterna från arbetet vid de stora bränderna tas tillvara. Manualen är tänkt att fungera som ett stöd för andra aktörer vid framtida kriser och samhällsstörningar. Den finns på vår webbplats på sidan för Skogsbränderna i Ljusdal 2018.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss