Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beviljad skyddsjakt efter björn

Länsstyrelsen Gävleborg har beslutat om skyddsjakt efter två björnar i området kring Malvik, Ovanåkers kommun. Jakten utförs av länsstyrelsens personal och får pågå till och med den 16 juli 2021.

Två björnar har under två månader rört sig kontinuerligt i området nära människor och tamdjur. Trots upprepade skrämselförsök har björnarna återvänt och uppehåller sig i närheten av högt meriterade, dräktiga ston som riskerar att skadas eller kasta sina föl i samband med att de försöker komma undan från björnarna.

Björnarnas oönskade beteende påverkar också de boende i området med en stark känsla av oro samt begränsad rörelsefrihet som resultat.

Beslut

Boende i byn har kontinuerligt försökt skrämma bort björnarna med rop och skrik och med hjälp av fordon såsom fyrhjuling och bil, de två individerna återvänder dock snart efter att skrämseln upphört.

Då skrämsel inte fungerat anser länsstyrelsen att det inte finns någon annan lämplig lösning för att förhindra allvarlig skada och beviljar därför skyddsjakten.

Beslut om bifall Länsstyrelsen Gävleborg Pdf, 1 MB.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss