Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Invasiv fisk hotar fiskpopulationen

Svartmunnad smörbult som hålls i handen av en person

Den svartmunnade smörbulten är en invasiv art och har sitt naturliga utbredningsområde i Svarta havet med Azovska sjön (öster om Krimhalvön) och i Kaspiska havet med tillrinnande floder.

Under 2020 gjorde länsstyrelsen den första upptäckten av svartmunnad smörbult i havsområdet kring Furuvik. Fisken är en invasiv art som tidigare inte påträffats i vårt område som nu hotar tränga undan andra arter.

Linda Calamnius, marinbiolog, vid Länsstyrelsen Gävleborg arbetar i ett projekt tillsammans med fem andra kollegor, samt Länsstyrelsen Uppsala för att undersöka i vilken omfattning svartmunnad smörbult finns i vattnen längs kusten i respektive län.

– Under förra året gjordes ett referensprovfiske i helt annat syfte än att kartlägga svartmunnad smörbult. Vi undersökte fiskpopulationen längs Gävleborgs kust och då dök den upp i våra nät, säger Linda.

Man hittade då fisken vid flera ställen vid bland annat Bönan där det nordligaste fyndet gjordes. Efter detta ansökte man om bidrag från Havs- och vattenmyndigheten för att se hur utbredningen av arten ser ut. Detta genom att bedriva ett provfiske och sedan sätta in ett decimeringsfiske där de påträffas i större antal.

Fånga och kartlägga

Startskottet gick i maj i år för decimeringsfisket. Vid denna typ av undersökning så använder man andra redskap än vid provfiske. Redskap som testas för att fånga arten är: kräftmjärde, mörtstugor och ålryssjor. En ålfiskare i Blekinge gav upphov till att ålryssjor används då denne fick cirka 40 kilo svartmunnad smörbult i dem vid ett tillfälle.

– Vi kommer kartlägga var fisken finns, var den högsta koncentrationen av den finns och testa olika redskap i jakten efter den. En informationsfilm om arten kommer produceras och en kartläggning av utbredningen lokalt.

Tre olika storlekar på svartmunnad smörbult upplagd på en bräda vid en brygga ut mot havet.

Svartmunnad smörbult går att äta och som smakar lite likt abborre och flundra.

Linda tycker att det är en fascinerande krabat. Ingen av de som jobbar med projektet kunde något om arten innan och har fått hjälp av SLU för att identifiera den initialt.

– Man måste sätta sig in i huvudet på fisken. Vad trivs den i för vatten, ska det vara stenigt, djupt eller grunt? Vi hade många frågor förra året när vi skulle provfiska efter den. Till projektet i år har vi lärt oss en hel del. Den är som gjord för att vara invasiv och leker flera gånger per år. Hanen skyddar boet och ynglen har troligen hög överlevnad. Den konkurrerar med bland annat skrubbskäddan (en liten plattfisk) om föda.

Spridning av arten

Den hittar hela tiden nya boplatser som den inte varit på tidigare och sprider sig. Ursprungligen tror man att den kom via ballastvatten i fartyg till Polen 1990. Den har sedan dess spridit sig upp på både den östra och västra sidan av Östersjön/Bottenhavet. 2008 hittade man den för första gången i Karlskrona, Sverige.

– Det är jätteroligt att jobba ute på havet vilket är en plats jag älskar att vara på, säger Linda. Men det är tråkigt att behöva ge sig ut för att någon slarvat med ballastvatten. Det finns många skyddsvärda arter och områden som vi vill stoppa svartmunnad smörbult från att skada. Vi kanske inte lyckas utrota den men vi kan i alla fall försöka stoppa den eller reducera antalet.

Provfiske med översiktsnät används till:

  • att uppskatta hela den provtagna sjöns fiskbestånd, eller ett område i havet
  • att jämföra variation mellan år på samma lokal
  • att bedöma sjöns ekologiska status med hjälp av fiskfaunan

Decimeringsfiske används till:

Att decimera/reducera antal av en viss art. Man kan till exempel förbättra förutsättningar i en sjö för vissa arter genom att bedriva ett riktat fiske och minska en annan art. I fallet med den svartmunnade smörbulten, är målet att reducera deras antal så långt det går.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss