Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till beslut för Klimparnas naturreservat ute på remiss

Brandskadad skog.

Klimparna är ett sammanhängande, till stora delar väglöst område, med brandpräglad naturskogsartad barrskog. Foto Helena Persson

Klimparna ligger på västra sidan av sjön Rossen, drygt 2 mil sydsydväst om Färila i Ljusdals kommun. Det är ett stort, sammanhängande, till stora delar väglöst område, med brandpräglad naturskogsartad barrskog.

I området som föreslås som naturreservat ingår delar av berget Klimparna med omgivande skogar och är drygt 850 hektar stort. Skogarna utgörs till största delen av äldre tallskogar och barrblandskogar och är starkt präglat av återkommande skogsbränder.

Brandhistoriken i området är väl dokumenterad med 67 konstaterade skogsbränder mellan åren 1235 och 1845. Platsen är en viktig livsmiljö för många arter som är knutna till brandpräglade naturskogar.

Kontakt