Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Årets bostadsmarknadsanalys visar

underskott på bostäder i sex av länets tio kommuner

Bild av balkonger till omslaget av Bostadsmarknadsanalysen.

Bild: Mostphotos

Länsstyrelserna har i uppdrag att analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i länet. I Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2021 ger Länsstyrelsen sin bild över hur det ser ut på bostadsmarknaden, framförallt utifrån årets bostadsmarknadsenkät och statistik från SCB.

I svaren från årets bostadsmarknadsenkät framgår att sex av länets tio kommuner bedömer att det råder underskott på bostäder i kommunen som helhet. Fyra kommuner bedömer att bostadsmarknaden är i balans. Underskottet på bostäder råder fortsatt främst i länets centralorter.

– Byggtakten är förhållandevis hög, befolkningsökningen i länet är avtagande och underskottet på bostäder är i flera områden relativt lågt. Allt detta innebär att det kan råda mer av balans på länets bostadsmarknader i närtid. Behovet av bostäder för de grupper som har svårast att ta sig in på bostadsmarknaden är dock fortsatt stort i många delar av länet, säger samhällsplanerare Nicolas Orozco på Länsstyrelsen Gävleborg.

Vilka eventuella effekter Covid 19-pandemin har på dagens och morgondagens bostadsmarknad är det fortfarande är för tidigt att dra några säkra slutsatser av.
Få av länets kommuner kan i dagsläget se en tydlig effekt av pandemin på bostadsmarknaden.

– Det Länsstyrelsen däremot kan se är att bostaden har fått ökad betydelse det senaste året och att fler har efterfrågat större lägenheter och inte minst småhus med kraftiga prisökningar som följd. Pandemin kan ha haft en viss effekt på prisutvecklingen genom ändrade livsstilsförändringar, men även utbud och efterfrågan på småhus har haft stor betydelse för prisutvecklingen det senaste året, säger Nicolas Orozco på Länsstyrelsen Gävleborg.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss