Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skyddsområden för fågel i Gävleborg

En silvertärna vilar på skylten för ett djurskyddsområde. Foto: Cecilia Lindén

I Gävleborgs län finns det områden för fåglar där du inte får vistas eller där du ska undvika att vistas i under delar av året.

Djurskyddsområden är till för att skydda fåglar och andra djur. För fåglar är det för att de inte ska störas i sin häckning. De här områdena är tydligt skyltade med information om vilka perioder man ska undvika att vistas i området för att inte störa fågellivet. Tiderna för tillträdesförbud är olika beroende på vilka fågelarter som häckar inom området.

– Under fåglarnas häckningstid och framförallt då fåglarna ruvar på sina ägg är de känsliga för störningar från människor. Om fåglarna drabbas av flera upprepade eller långvariga störningar riskerar häckningarna att avbrytas eller misslyckas. Störningar från människor ska minimeras under den tid på året då fåglarna häckar och därför är det förbjudet att beträda området, säger Cecilia Lindén, handläggare på enheten för skydd av natur.

Vi har för närvarande sju stycken djurskyddsområden för fågel. Alla ligger i havet förutom Gunnarudden som ligger strax söder om centrala Sandviken.

Artskyddsförordningen

Utöver djurskyddsområden har vi även paragraf 4 i artskyddsförordningen som skyddar fåglar och andra djur. Föreskrifterna är till för att bevara specifika naturvärden och begränsa allemansrätten.

Paragraf 4 i artskyddsförordningen anger att alla fåglar samt även vissa däggdjur, groddjur och kräldjur är fridlysta i Sverige. För fåglar innebär fridlysningen att man inte får döda, skada, fånga dem och det gäller även deras ägg och bon. Man får heller inte störa fåglarna eller förstöra deras fortplantningsområden och viloplatser.

I vissa områden där det förekommer känsliga fågelhäckningar kan länsstyrelsen informera om att störning ska undvikas. Det gör man för att undvika att personer omedvetet begår överträdelser mot bestämmelserna i artskyddsförordningen (Miljöbalken 29 kapitel 2b §). Den som bryter mot artskyddsförordningen kan komma att dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Fiskljuse som jagar över vattenytan

Vid Lundbosjön, Sandviken finns en tät population av fiskgjuse. Foto: Mostphotos

Det här gäller i ett djurskyddsområde

Under tiden då förbudet gäller får du inte:

  • uppehålla dig i området varken till fots, med motorfordon, båt eller annat sätt
  • jaga
  • fotografera fåglar
  • släppa lös din hund
  • ofreda djur, skada ägg eller bo.

Var försiktig i närheten av djurskyddsområden och håll dig på minst 100 meters avstånd.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss