Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Viktigt att veta om loppisar i sommar

För många länsbor är besök på loppisar runt om i länet en trevlig sommaraktivitet och många gör dagsutflykter för att besöka flera olika ställen samma dag. Har du tänkt anordna loppisar i sommar så finns det en del saker som du måste tänka på.

Du som anordnar en loppis har ett ansvar att besökare kan undvika trängsel och att informera dem om hur smittspridning kan undvikas. Det ska även finnas möjlighet för besökare att tvätta händerna eller använda handdesinfektion.

Den 1 juni ändrades reglerna och rekommendationerna för loppmarknader. Det innebär att du som anordnar en loppmarknad inomhus ska förhålla dig till samma regler som gäller för vanliga butiker.

Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd finns det inte någon begränsning i antalet besökare till en loppis utomhus, men de allmänna råden och rekommendationerna måste följas av den som anordnar loppmarknaden.

Säkerställ att trängsel inte kan uppstå

Du som ansvarar för en loppis inomhus ska bland annat beräkna det maximala antalet besökare som får vistas i lokalen samtidigt och för varje avgränsat utrymme där kunder uppehåller sig. Max antal besökare inomhus ska beräknas på ett sådant sätt att varje besökare har tillgång till minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.

Om du ska anordna en loppis utomhus är rådet från Folkhälsomyndigheten att tilldela försäljarna en anvisad plats med ett avstånd om minst 2 meter i sidled och bakåt.
I gångarna bör avståndet vara längre än 2 meter.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att undvika trängsel:

  • låta loppisen pågå under flera dagar
  • informera besökare om att i så stor utsträckning som möjligt, handla ensam
  • anvisa i vilken riktning besökare bör förflytta sig in och ut
  • ansvariga på plats vägleder besökare för att det ska vara en jämn genomströmning och förhindra folksamlingar

Kontakt