Vind i kombination med snöfall i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen har beslutat om licensjakt efter björn 2021

Björn i skogsmiljö

Foto: Mostphotos.com

Jakten inleds den 21 augusti och pågår som längst till och med den 15 oktober. I länet får högst 70 björnar fällas. Av dessa får 55 björnar fällas i det västra jaktområdet och 15 björnar i det östra jaktområdet.

Björnstammen i Gävleborgs län ska förvaltas så att förvaltningsmålet som beslutats av Viltförvaltningsdelegationen nås. Det aktuella förvaltningsmålet för länet är 300 björnar och beslutades i delegationen 2021.

Årets tilldelning baseras på det resultat som togs fram från spillningsinventering 2017. Resultatet visade på cirka 841 björnar totalt i det inventerade området, det vill säga främst Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. Cirka 508 björnar uppskattades beröra Gävleborgs län, men ett antal björnar har räknats in i flera län eftersom spillning från dessa individer insamlats i mer än ett län. Efter att dessa räknats bort uppskattades 448 björnar tillhöra Gävleborgs län. I beräkningen av tilldelningen tar länsstyrelsen sedan hänsyn till den totala kända dödligheten från licensjakter och skyddsjakter samt björnar som dödats av trafik eller på annat sätt som är känt samt en årlig reproduktion om cirka 10 procent.

”En tilldelning på 70 björnar innebär att avskjutningen omfattar ett större antal björnar än vad som motsvarar den årliga tillväxten i länet och kommer därmed att sänka björnstammen i länet. Då länets förvaltningsmål har sänkts tillåter länsstyrelsen i år jakt efter fler björnar än tidigare. Anledningen till att tilldelningen inte är ännu större är för att möjliggöra ett jämnstort jaktuttag över tid, istället för stora fluktuationer mellan åren, och att vi på så sätt når länets förvaltningsmål för björn på ett kontrollerat sätt. Länsstyrelsen använder sig av samma beräkningsmodell som tidigare år för att kunna utvärdera vår förvaltning av björnstammen efter att nästa inventering genomförts 2022.” säger Marielle Cambronero vid Enheten för vilt, Länsstyrelsen Gävleborg.

Användning av åtel

Licensjakt efter björn får bedrivas med hjälp av anmäld åtel. Likt förra året har länsstyrelsen satt ett sista datum för anmälan av åtel, vilket är senast den 30 juni 2021. Detta för att länsstyrelsen ska kunna garantera att ärendet hinner handläggas i tid innan önskad start för åtling. De anmälningar som kommer in efter den 30 juni handläggs så snart som möjligt därefter, men länsstyrelsen kan inte garantera att dessa är handlagda i tid före önskad start av åtling. Det är även viktigt att koordinater i anmälan är korrekta samt att alla fält i anmälan är ifyllda.

Under årets jakt kommer endast ett telefonnummer att användas för kontroll av återstående tilldelning och för anmälan om fälld eller påskjuten björn. Du får efter att du ringt in välja ditt syfte med samtalet. Telefonnumret att komma ihåg är 010-225 11 99.

Kom ihåg

Alla som deltar i jakten ska vara medvetna om samtliga villkor som gäller, se därför till att läsa igenom beslutet noga innan du ger dig ut i skogen.

Vid besiktning ska skytt och jaktledare kunna uppvisa statligt jaktkort, ID-handling samt vapenlicens. Så se till att ha alla handlingar med dig.

Kontakt