Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelse av jakttider för älg

Länsstyrelsen beslutar att ändra sitt tidigare beslut om jakttider för älg för jaktåret 2021/2022.

Länsstyrelsen beslutar om uppehåll i jakttiden från och med 27 september 2021 till och med 7 oktober 2021.

Beslutet med dnr 4001-2021 finns tillgängligt via länk samt telefon
010-225 10 00.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss