Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ändrade jakttider

Den 6 maj 2021 beslutade regeringen om nya tider för jakt som regleras i jaktförordningen. Beslutet innebär att samtliga jakttider har setts över och ändrats utifrån förslag från Naturvårdsverket, berörda myndigheter och intressen. Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2021. 

För Gävleborgs län innebär de ändrade jakttiderna blandat annat att:

 • Skarv får jagas för att förebygga skada, dock inte närmare än 300 meter från boplats för skarv, havsörn eller fiskgjuse:
  • vid fasta och rörliga fiskeredskap (inte handredskap) samt inom ett avstånd av 300 meter från sådana redskap mellan den 1 augusti till den 28 (29) februari
  • vid fiskodling och utsättningsplatser (inom sju dygn innan och sju dygn efter utsättningstillfälle) samt inom ett avstånd av 300 meter från sådana områden året runt
  • i fredningsområden för fisk mellan den 1 augusti till den 28 (29) februari.
 • Grågås, kanadagås och vitkindad gås som uppträder i flock om minst fem individer vid fält med oskördad gröda eller som anses kan medföra olägenhet för människors hälsa får jagas i förebyggande syfte året runt.
 • Sångsvan som uppträder i flock om minst fem individer får jagas vid fält med oskördad gröda i förebyggande syfte mellan den 1 oktober till den 31 mars.
 • Trana som uppträder i flock om minst fem individer får jagas vid fält med oskördad gröda i förebyggande syfte mellan den 1 april till den 30 maj samt den 1 augusti till den 30 september.
 • Grävling får jagas mellan den 1 augusti till den 31 januari.
 • Orr- och tjädertupp får jagas mellan den 16 november till den 15 februari.

Släppa hund

Tiden för möjlighet att släppa hund i samband med jakt eller jaktträning har justerats. Nedan framgår vad som gäller för ett antal relevanta arter för länet.

 • Grävling: starten har flyttats fram till den 21 augusti.
 • Rödräv: tiden för jakt och jaktträning med hund har kortats ner till den 28 (29) februari.

Älgjakt

Länsstyrelsen har även beslutat om uppehåll i jakten från och med den 27 september till och med den 7 oktober.

För älgförvaltningsområdena Norra Hälsingland, Strömsbruk, Långvind, Öster-Ljusnan, Ljusnan-Voxnan, Ljusdal-Ramsjö och Ödmården gäller jakttiden: 1 september 2021 - 26 september 2021 och 8 oktober 2021 - 31 januari 2022.

För älgförvaltningsområdena Hamrångefjärden, Södra Gästrikland och Furuvik gäller jakttiden: 8 oktober 2021 – 31 januari 2022.

Via Svensk författningssamlings webbsida kan du läsa samtliga ändringar Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss