Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Jättelokan ska bekämpas i Bollnäs

Just nu grävs det för fullt på Heden i Bollnäs kommun. Det är Länsstyrelsen Gävleborg som tillsammans med Bollnäs kommun under några veckor nu tar krafttag mot den invasiva jättelokan. Växten som är giftig och konkurrerar ut andra växter i området kommer att grävas upp för hand, förpackas och skickas på förbränning.

I ”Projekt Jätteloka” som finansieras av Naturvårdsverket ska Länsstyrelsen försöka bekämpa jättelokan i området Heden i Bollnäs kommun. Det är en yta på ungefär 4000 kvadratmeter som grävs upp för hand då kommunen planerar att bygga ett uteklassrum på platsen.

– Invasiva arter är ett stort och växande problem i Sverige och så också i Bollnäs kommun. Kommunen ska utveckla ett våtmarksområde, men innan vi kan göra det så måste vi skapa en säker och trygg miljö för barn och ungdomar att vistas i. Vi vill med våtmarksprojektet utveckla livsmiljöer och främja biologisk mångfald och samtidigt stärka områdets förmåga att hantera både stora nederbördsmängder och torra perioder. Området ligger i nära anslutning till flera skolor och kommer att utrustas med ett uteklassrum där barn och ungdomar kommer kunna utföra fältstudier och lära sig om allt från öringens livscykel till kvävets kretslopp, säger Sofie Zetterlund, kommunekolog, Bollnäs kommun

Jättelokan är självpollinerande

Jorden där jättelokan växer idag innehåller en stor mängd frön och arbetet med att gräva upp plantor kommer att behöva upprepas under flera år framåt. Jättelokan kan självpollinera vilket innebär att endast en planta kan skapa ett helt nytt bestånd.

­– Jättelokan tillhör inte vår inhemska flora och har en mycket stor spridning. Växten bildar stora och täta bestånd vilket kväver annan växtlighet, vilket i sin tur även kan påverka närliggande vattendrag. Får man växtsaft på huden i kombination med solljus kan man drabbas av allvarliga hudskador och känsligheteten för solljus kan sitta i flera år, säger Frida Kaiskog, projektledare för Projekt Jätteloka, Länsstyrelsen Gävleborg.

Foto: Frida Kaiskog, projektledare för Projekt jätteloka, Länsstyrelsen Gävleborg

Fynd av jätteloka ska rapporteras till artpotalen

Jättelokan är listad på EU:s förteckning över invasiva, främmande, arter, vilket innebär att den är förbjuden att importera, sälja, odla, transportera, använda, byta och sätta ut i naturen. Växten kommer ursprungligen från västra Kaukasus och introducerades i Sverige som trädgårdsväxt vid 1900-talets början.

– Hittar man jätteloka bör man rapportera fyndet till Artportalen. Det är viktigt att bekämpa växten på rätt sätt men också vara noggrann med sin egen och andras säkerhet. Avfallet måste hanteras så att växten inte sprids. Naturvårdsverket har bra information om bekämpning och hantering, och din kommun kan svara på frågor om var och hur du lämnar avfallet eller om du kan bränna det själv. Vi från Länsstyrelsen kommer att skicka avfallet till en anläggning i Västerås som kan hantera stora mängder på ett säkert sätt, avslutar Frida Kaiskog.

Kontakt