Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Idag firar vi nationalparkernas dag

Vindskjul och en grillplats vid en tjärn i Hamra nationalpark. Foto Jonas Lundin

Måndagen den 24 maj firar vi Nationalparkernas dag. Naturvårdsverkets årliga sammanställning visar att Sveriges nationalparker hade 3,1 miljoner besök under 2020, en ökning med över 300 000 från året innan. Färnebofjärden och Hamra nationalpark hade närmare 200 000 besökare under förra året, vilket är besöksrekord. Intresset för att vistas i skog och mark hemma i Sverige förväntas vara fortsatt högt även i år.

Sverige har idag 30 nationalparker som fördelar sig från nordligaste norr till vår sydligaste udde. Att bilda nationalparker är ett sätt att bevara vårt gemensamma natur- och kulturarv och att skydda områden som annars hotar att förstöras eller försvinna helt. I Gävleborg finns två nationalparker, Hamra och Färnebofjärden.

Pandemin har fått oss att semestra på hemmaplan och utforska svenska besöksmål, samtidigt som intresset för att vistas i naturen har ökat. Intresset för att vistas i skog och mark förväntas vara fortsatt högt även i år. Svenskarnas ökade intresse för natur syns även på sociala medier med en stor ökning av följare på Sveriges nationalparkers Instagramkonto. Antalet fördubblades under 2020 och kontot sveriges_nationalparker har idag nära 60 000 följare. Besök även Färnebofjärdens Instagram och Facebook.

Nationalparkernas dag – och kopplingen till våra första svenska nationalparker

Nationalparkernas historia börjar i USA 1872 med att området Yellowstone i Klippiga bergen skyddas som nationalpark. Den 24 maj 1909 följer Sverige efter som det första landet i Europa och inrättar nio nationalparker: Hamra, Garphyttan, Ängsö, Gotska Sandön, Abisko, Pieljekaise, Sarek, Stora Sjöfallet och Sonfjället. Nationalparkernas dag äger rum den 24 maj varje år och är en minnesdag för skyddade områden i hela Europa. Den lanserades 1999 av Europarc-federationen för att fira skyddade områden i hela Europa och Europas första nationalparker – i Sverige.

Hamra nationalpark

Hamra nationalpark ligger i ett vågigt urbergslandskap med mjuka berg. Nationalparken är 1383 hektar stor och består av skog, myr och vatten och är mest känd för sin skog. Den äldsta delen av nationalparken är en av få orörda skogar i mellersta Sverige. I gamla och döda träd lever många av urskogens djur och växter.

Nästan halva nationalparken är ett stort sammanhängande myrkomplex bestående av kärr, bäckar, små tjärnar, gungflyn och tallbevuxna holmar. Den stora och orörda myren är populär av både fåglar och vandrare. Svartån, som avvattnar myren, har aldrig använts för flottning, och därför ligger stenarna kvar huller om buller, vilket erbjuder bra förhållanden för fisk och små vattendjur. Det finns också fina hällar som är perfekta för matpausen.

Alla entréområden med faciliteter är tillgängliga för rörelsehindrade. Från parkeringen vid huvudentrén går en bred ramp drygt 500 meter fram till utsiktsplatsen vid Svansjön.

Färnebofjärdens nationalpark

Färnebofjärdens nationalpark är genom vildmarkskaraktären, det rika djurlivet, fiskevattnen och det vackra landskapet ett attraktivt och välkänt område för bland annat vandring, paddling och fritidsfiske. Utgångspunkter för besökare och friluftsaktiviteter finns framförallt bland annat i Gysinge, Östa Skekarsbo och Tyttbo.

Vandringsleder finns på flera olika platser i nationalparken. På några av lederna finns tavlor till din hjälp med information om bland annat djur och växter som finns i omgivningarna. Naturum Färnebofjärden kommer även i år att hålla till utomhus vid huvudentrén till Färnebofjärdens nationalpark, 3 km sydost om Gysinge. Där kan du få tips om vad du kan uppleva i området.

Nationalpark är det starkaste skydd ett område kan få. Det ges bara till de finaste och mest värdefulla områdena i det svenska landskapet. I Sverige och i många andra länder är naturreservat det vanligaste sättet att skydda värdefull natur och det finns idag över 5000 naturreservat i vårt land. Både länsstyrelser och kommuner kan bilda naturreservat.

Naturum Färnebofjärden i Gysinge

Naturum är ett centrum för besökare till ett visst naturområde, ofta i anslutning till en nationalpark eller annan skyddad natur. Tanken är att Sveriges naturum ska fungera som en port till naturen. Där finns information om de djur, växter, geologi och kulturhistoria som format det närliggande området.

Besöket ska vara en inspirationskälla för att bege sig ut och upptäcka mer. Under pandemin har naturum i Färnebofjärdens nationalpark hållit lokalerna stängda, men har behållit aktiviteter och verksamhet utomhus när det har varit möjligt.

Tips inför ett besök i nationalparker

Närmaste nationalpark och besöksinformation går att hitta på Sveriges nationalparkers egen webbplats, se nedan. Där finns också praktisk information, till exempel parkeringsmöjligheter, var det finns raststugor och vindskydd samt information om leder.

Om det är långt till närmaste nationalpark så brukar det finnas besöksvänliga naturreservat desto närmare. På länsstyrelsens webbplats finns information om naturreservat som är värda ett besök.

Nu är det många som väljer att vara i naturen. Det leder i vissa områden till överfulla parkeringar och trängsel vid eldstäder och i raststugor. Många människor på samma ställe sliter också mer på naturen. Ett sätt att bidra och undvika trängsel är att utforska nya lokala naturområden som är vackra men inte lika välkända.

Nationalparker och naturreservat kan ha särskilda regler för exempelvis grillning, vindskydd och stugor. Information om dessa regler finns nedan.

Kontakt