Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regeringen ändrar i begränsningsförordningen

Regeringen har beslutat om ändringar i den så kallade begränsningsförordningen. Beslutet träder i kraft 1 juni och innebär bland annat nya deltagarbegränsningar för exempelvis idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter. Beslutet innebär också att rätten att meddela föreskrifter kopplat till förordningen flyttas över från länsstyrelserna till Folkhälsomyndigheten.

Beslutet innebär att för inomhusarrangemang är huvudregeln fortfarande är åtta deltagare, men om deltagarna anvisas en sittplats höjs taket till 50 deltagare.

För arrangemang utomhus får maximalt 100 deltagare delta om deltagarna inte anvisas en sittplats och för arrangemang som anordnas utomhus med sittande deltagare tillåts maximalt 500 deltagare.

En särskild begränsning införs för motionslopp och liknande idrottstävlingar, där högst 150 idrottsutövare får delta samtidigt.

Det är fortfarande länsstyrelserna som ansvarar för tillsynen av reglerna i begränsningsförordningen och den tillfälliga covid-19-lagen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss