Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Företag samverkar för att minska smittorisk vid underhållsstopp

Under kommande månader planerar flera företag i länet för större underhållsstopp och verksamhetsprojekt.

För att minska risken för ökad smittspridning då tillfällig arbetskraft från andra delar av landet och från utlandet samlas utbyter länets aktörer strategier och arbetssätt.

Länsstyrelsen Gävleborg har genomfört en kartläggning av kommande större underhållsstopp och verksamhetsprojekt i länet. I samband med informationsinhämtningen har önskemål om samverkan kring detta lyfts.

Under måndagseftermiddagen hålls därför ett digitalt möte för att utbyta erfarenheter och strategier.

– Erfarenhet från andra delar av landet visar att det är oerhört viktigt med en god planering kring sådana här åtgärder för att minska risken för klusterutbrott. Vi ser redan att planeringen i länet är god och det finns en stor vilja att sköta det här på ett så bra sätt som möjligt. Att vi kan erbjuda en arena där företagen kan samverka för att hjälpas åt ytterligare känns väldigt bra, säger landshövding Per Bill.

Kartläggningen av företagen

Vid kartläggningen har Länsstyrelsen Gävleborg samlat in uppgifter om:

  • när i tiden underhållsstopp ska ske
  • hur många tillresta personer som beräknas
  • det finns planer för att förhindra ökad smittspridning
  • det finns behov av vägledning eller åtgärder från Länsstyrelsen Gävleborgs eller Region Gävleborgs sida.

Samtliga tillfrågade företag anger att de har uppdaterade planer och rutiner för att minska risken för smittspridning i samband med underhållsstopp och större verksamhetsprojekt. Exempel som lyfts är snabbtest, krav på munskydd, hålla avstånd, anpassade lokaler för ombyte eller att ombyte sker hemma, och att tillrest personal inte äter och fikar med intern personal.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss