Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Viltförvaltningsdelegationens möte - maj 2021

Älg som tittar bakåt.

Foto: Mostphotos

Under fredagen den 7 maj sammanträdde länets Viltförvaltningsdelegation med externa ledamöter som under landshövdingens ledning ska fatta beslut om övergripande riktlinjer för bland annat skyddsjakt och även för licensjakt på rovdjur.

Under mötet beslutades det om fällavgifter för älg under jaktåret 2021/2022 och man samrådde om ersättning för skador på fiske orsakade av säl.

Utöver detta informerades delegationen om en rad frågor, bland annat det preliminära inventeringsresultatet för varg och lodjur, skarvläget i länet och uppföljning av älgjakten 2020/2021. Protokollet kommer att finnas tillgängligt via länsstyrelsens webb-diarium så snart de justerats och signerats av berörda parter.

Ledamöterna i delegationen representerar av regeringen utpekade intressen som jakt- och viltvård, friluftsliv, naturvård, jord- och skogsnäringen, yrkesfiskare och näringsliv. Dessutom ingår politiker som regionen utser och en representant med kunskaper om illegal jakt och trafiksäkerhet.

Kontakt