Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny skrift lyfter fram arbetet med vårt kulturarv

Urval av kritpipshuvud från utgärvningarna i Järvsö.

Urval av kritpipshuvud från utgärvningarna i Järvsö.

Sveriges 21 länsstyrelser har tillsammans tagit fram skriften ”Nyttan med kulturmiljö” om landets kulturmiljöer och det arbete som länsstyrelserna gör för att främja kulturarvet. Den riktar sig till alla som är intresserade av vår kulturmiljö.

Vad är kulturmiljöer? Vad har de för plats i samhället och hur skyddas de? Det är frågor som besvaras i kulturmiljöskriften ”Nyttan med kulturmiljö”. Skriften innehåller exempel på olika typer av kulturmiljöer – allt från en prästgård i Dalarna till ett kalkbruksområde på Gotland – och har tagits fram av länsstyrelsernas kulturmiljöfunktioner.

– Den lyfter fram allt det arbete som pågår och görs av länsstyrelsen, tillsammans med andra, för att bevara, använda och utveckla vårt kulturarv. Vi hoppas att den ska nå fram till allt från den intresserade allmänheten och besökare av kulturhistoriska platser, till politiker och tjänstemän som arbetar med vår kulturmiljö, säger Hans-Erik Hansson, Enhetschef vid Länsstyrelsen Gävleborg.

Nu och då

I avsnittet ”sockenlappar i Järvsö socken” berättas om arkeologiska undersökningar av så kallade sockenlappsboställen och de resultat som kom fram av projektet.

– Den här delen av vår historia har hittills varit ganska okänd och det har därför varit viktigt att undersöka den noggrannare och publicera resultaten, säger Anna Sundberg, antikvarie vid Länsstyrelsen i Gävleborg.

– Vi vill uppmärksamma den historiska dimensionen i dagens landskap och i den bebyggda miljön. Den brytning som uppstår mellan det dagsaktuella och historien hjälper oss att se vår samtid på nya sätt, liksom våra föreställningar om framtiden. Dessutom erbjuder kulturmiljöer – precis som naturmiljöer – möjligheter till upplevelser och rekreation, säger Hans-Erik Hansson.

Skriften finns i både tryckt och digital form och har levererats till bland annat Kulturdepartementet och Riksantikvarieämbetet. Den kommer också att distribueras till politiker samt lokala, regionala och nationella myndigheter. Redan nu finns planer på fler informationsskrifter utifrån mer specifika teman.

Länsstyrelsernas publikation: Nyttan med kulturmiljö Pdf, 3.1 MB.

Kontakt