Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

35 år efter Tjernobyl

Foto: Mostphotos

I dag är det 35 år sedan kärnkraftsolyckan i Tjernobyl inträffade. Många här i Sverige trodde först att det inträffat en olycka i Forsmarks kärnkraftverk, men senare visade det sig att platsen för olyckan var Tjernobyl i norra Ukraina. Händelsen fick till följd att stora mängder av den radioaktiva nederbörden från olycksplatsen hamnade i Sverige och Gävleborgs län. 

Olyckan gav olika konsekvenser för vårt län och Länsstyrelsen har efter händelsen bidragit till bland annat den nationella miljöövervakningen med syftet att följa hur halterna i miljön förändras långsiktigt och storskaligt, främst inriktad på cesium-137 som härrör från Tjernobylolyckan 1986.

Henrik Sundberg, miljögiftsamordnare på Länsstyrelsen Gävleborg arbetar med den regionala miljöövervakningen som rapporteras till de så kallade nationella datavärdarna. Så här säger Henrik om den generella bilden i dag av halterna av radioaktivt cesium i länet.

– Generellt sett anses inte den radioaktiva strålningen som härstammar från Tjernobylolyckan idag vara ett problem för vår hälsa i Gävleborg. Halterna av radioaktivt cesium i länets bär, svamp, fisk och vilt ligger idag under de gränsvärden som Livsmedelsverket tagit fram. Vildsvin är dock ett undantag, men även här anses det inte orsaka ett hälsoproblem bland annat eftersom de flesta inte har vildsvinskött som stapelföda. Cesium binder ganska hårt till jorden och vildsvin bökar jorden djupare än annat vilt som jagas för konsumtion. I och med att vildsvin breder ut sig nordligare så skjuts det fler vildsvin i Gävleborg än förut och i många av dem överskrids gränsvärdet.

– Strålningen som härstammar från Tjernobyl och som vi får i oss via bär, vilt, svamp och fisk uppskattas till 1 procent av den totala radioaktiva strålningen vi utsätts för. Den största delen av strålningen vi får i oss från kommer inomhusluft (radon), följt av bland annat kosmisk strålning, marken och byggnadsmaterial (radon), strålning inom medicin (t.ex. röntgen) och naturlig radioaktivitet i kroppen.

Mer information om Länsstyrelsens miljöarbete

Kontakt