Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Agenda 2030 – hävstång för återuppbyggnad efter pandemin

Landshövding Per Bill deltog i veckan i GD-Forum, en plattform där svenska myndigheter samverkar och tillsammans driver arbetet att nå målen i Agenda 2030. Temat var ”Bortom pandemin - Agenda 2030 som hävstång för återuppbyggnad”.

– Det är ett viktigt och aktuellt ämne då vi vet att pandemin kommer att påverka samhället under lång tid framöver. Det senaste året har tydligt visat på behovet av att skapa ett hållbart och uthålligt samhälle och att vi behöver skynda på Agenda 2030-arbetet, säger Per Bill.

En av huvudfrågorna som diskuterades var hur staten och myndigheterna, tillsammans och var och en för sig, bäst kan stötta kommunerna och regionerna i omställnings- och hållbarhetsarbetet.

– Det var mycket givande diskussioner som gav många bra tips på vad vi som myndighet kan göra för att ytterligare förstärka förutsättningarna för det operativa Agenda-arbetet på lokal och regional nivå. Bland annat behöver vi se över om det finns tillräckligt med arenor för samverkan, om vi fullt ut tar tillvara de konkreta samarbeten som redan pågår och om vi kan hitta nya samarbetsområden som kan resultera i synergieffekter som främjar genomförandet av Agenda 2030, säger Per Bill.

En annan tydlig röd tråd under mötet var vikten av att säkerställa att samtliga tre dimensioner av hållbarhet, det vill säga de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna, integreras i hållbarhetsarbetet.


– De är beroende av varandra och avgörande för om vi ska nå målen, säger Per Bill.

Genom den avsiktsförklaring som Per Bill undertecknade i december år 2020 har Länsstyrelsen Gävleborg inom ramen för sina uppdrag åtagit sig att i samverkan och genom att integrera de tre dimensionerna av hållbarhet i sin verksamhet och utifrån sina kärnuppdrag bidra till genomförande av målen i Agenda 2030.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss