Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Svensk demokrati i fokus när talman Andreas Norlén gör digitalt besök i Gävleborg

Talman Andreas Norlén

Talman Andreas Norlén. Foto: Anders Löwdin Sveriges riksdag.

Fredagen den 9 april kommer talman Andreas Norlén till Gävleborgs län för ett digitalt besök som landshövding Per Bill står som värd för. Besöket genomförs som ett led i riksdagens firande av demokratins genombrott för 100 år sedan.

Högskolan i Gävle, Länsstyrelsen Gävleborg, Gävle och Hudiksvalls tingsrätt, Länsmuseet Gävleborg och Vasaskolan i Gävle den 12 april är de digitala besöksmålen på programmet.

Uppmärksamma demokratins genombrott

Under mandatperioden 2018–2022 firar Sveriges riksdag demokratins genombrott som skedde för 100 år sedan. Då infördes allmän och lika rösträtt för kvinnor och män och de första kvinnorna tog plats i riksdagen 1922. Som ett led i firandet har talmannen och de vice talmännen rest runt i hela Sverige med demokrati som tema för besöken. Målet är att besöka alla 21 län och inte minst att samtala med unga människor om demokrati. Nu har turen kommit till Gävleborgs län.

– Hela Sveriges riksdag firar hela Sveriges demokrati och därför besöker vi alla delar av landet inom ramen för demokratijubileet. Det är också viktigt att det demokratiska samtalet hålls levande trots pandemin. Under det digitala besöket i Gävleborg ser jag fram emot intressanta samtal om demokratins vikt och vilka utmaningar demokratin står inför, säger talman Andreas Norlén.

Samtal om demokrati och pandemins effekter

Dagen inleds på Högskolan i Gävle med en presentation av ett av Sveriges populäraste utbildningsprogram, kandidatprogrammet i utredningskriminologi, och forskningsprogrammet Demokrati och Likvärdighet. Fokus läggs även på samtal och frågestund mellan talmannen och studenter, lärare och forskare. Hos Länsstyrelsen Gävleborg bjuds talmannen in till ett samtal med Länsstyrelsens medarbetare och får information om hur pandemin påverkat verksamheten. Länsmuseet Gävleborg berättar om den publika verksamheten och om kvinnliga rösträttskämpar i länet. Tingsrätten i Gävle och Hudiksvall lyfter domstolarnas betydelse för demokratin. Den 12 april besöks Vasaskolan i Gävle då eleverna ställer sina egna förberedda frågor till talmannen.

– Jag är mycket glad över att Gävleborg får besök av talman Andreas Norlén i ett sådant viktigt sammanhang. Demokratin är något vi arbetar med varje dag och som vi ständigt måste värna om och utveckla. Besöket ger oss en möjlighet att visa hur vi arbetar med demokrati i Gävleborgs län. Det ska bli intressant att få ta del av högskole- och gymnasieelevers samtal om demokrati och även hur pandemin påverkat demokratin under det gångna året, säger landshövding Per Bill.

Kontakt