Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Årets första möte med Viltförvaltnings­delegationen

En älg som står bakom några grenar den tänker äta.

Viltförvaltningsdelegationen är ett organ inom länsstyrelsen för samverkan i frågor som rör viltförvaltningen inom länet. Fredagen den 26 mars hölls årets första möte.

Under mötet fanns fem beslutspunkter:

  • Delegationen beslutade om förvaltningsnivåer för björn och järv; för länet gäller nu en förvaltningsnivå om 30 årliga föryngringar (cirka 300 individer) av björn och fri utveckling för järv.
  • Länets förvaltningsplan för stora rovdjur förlängdes till att gälla år 2022 ut.
  • Antalet punkter vid spillningsinventering av älg ska bero av arealen för aktuellt förvaltningsområde.
  • En arbetsgrupp för att arbeta med revideringen av länets förvaltningsplan för vildsvin tog fram.
  • Hanteringen av kommande revidering av länets regionala riktlinjer för älg beslutades.

Utöver dessa beslutspunkter informerade Länsstyrelsen bland annat om de genomförda licensjakterna efter varg och lodjur 2021.

Protokoll från mötet kommer läggas upp på Länsstyrelsens hemsida efter att det justerats och signerats.

Protokoll från tidigare möten finns på sidan Jakt och vilt

Kontakt