Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fågelinfluensan sprider sig norrut

Fyra höns och en tupp i grönskan.

Just nu pågår det hittills största utbrottet av fågelinfluensa i Sverige och Europa. Än så länge har Gävleborgs län inte haft något bekräftat fall. Men smittan sprider sig norrut i Sverige, både i tambesättningar och bland vilda fåglar.

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har analyserat en död sångsvan som hittades i Heby kommun i Uppsala län i början av mars. Provsvaret visade att den var smittad av fågelinfluensa. Enligt SVA är den vilda svanen det nordligaste fallet hittills i år.

– Vi har inte fått några rapporter om bekräftad smitta i vårt län i dagsläget, men det är viktigt att de som har tamfåglar är uppmärksamma på symptom hos sina djur. Speciellt nu när vi ser att smittan sprider sig norrut, säger länsveterinär Jenny Bransell vid Länsstyrelsen Gävleborg.

Fågelinfluensa är en fågelsjukdom som orsakas av ett influensavirus. Sjukdomen är mycket smittsam mellan fåglar och i mycket sällsynta fall kan även människor infekteras. Smittspridning kan till exempel ske genom direktkontakt mellan vilda fåglar och tamfåglar. Smittan kan också spridas via vattendrag som fåglarna dricker ur, via redskap eller genom att avföring från fåglar fastnat på en djurskötares skor.

Fågelinfluensa är en epizooti-sjukdom som lyder under epizooti-lagen. En epizooti är en allvarlig smittsam djursjukdom som kan utgöra ett hot mot människors eller djurs hälsa.

Så här skyddar du dina fjäderfän/fåglar

  • Ha goda hygienrutiner.
  • Skydda dina djur från direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar och deras avföring.
  • Följ Jordbruksverkets restriktioner för aktuell skyddsnivå i länet.
  • Det bästa skyddet är att hålla dina fjäderfän/fåglar inomhus.
  • Om du har hobbyhöns får de gå ut i en rastgård, men då ökar riskerna för smitta. Foder och vatten ska helst ges inomhus. I annat fall skyddat under tak i rastgården.
  • Var observant på sjukdomssymtom som kan vara fågelinfluensa. Vanliga sjukdomssymptom är ökad dödlighet, minskad äggproduktion, nedsatt allmäntillstånd, minskad aptit och törst samt blåaktiga missfärgningar i huden. Upptäcker du några av dessa symptom, kontakta en veterinär snabbt!

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss