Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Snart dags att söka Klimatklivet

Har du en idé om en fysisk investering för att minska samhällets klimatpåverkan? Då kan du söka pengar från Klimatklivet, ett stöd till lokala och regionala investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Årets andra ansökningsperiod startar 13 april och är öppen fram till och med den 27 april. Inom Klimatklivet är åtgärder inom lantbruket ett prioriterat område.

Stöd kan ges till alla förutom privatpersoner. De som tidigare beviljats stöd är exempelvis företag, kommuner, regioner, bostadsrättsföreningar och andra organisationer. Exempel på åtgärder som fått stöd är konkreta klimatsatsningar inom exempelvis transporter, industri, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi. Det kan handla om allt från inköp av foderrobotar, biogasfordon, tankstationer för biogas och biodiesel till destruktion av lustgas och att byta ut olja mot fjärrvärme eller biobränsle.

– Eftersom jordbruket är prioriterat har vi som arbetar med hållbarhet på Länsstyrelsen lagt stor vikt vid den interna samverkan med de enheter som arbetar med frågor kopplade till livsmedelskedjan, landsbygd och tillväxt. Det är till stor hjälp när vi vill nå de målgrupper som stödet riktar sig till. En viktig del i vårt regionala hållbarhetsarbete är också att främja ett bra samarbete och en samsyn mellan externt berörda aktörer och organisationer, bland annat genom att medverka vid olika nätverksträffar. Det ger oss möjlighet att skapa ett genomslag för hållbarhets-, energi- och klimatfrågorna, säger Åsa Eklund Öberg, energi- och klimatsamordnare vid Länsstyrelsen Gävleborgs enhet för hållbar utveckling.

I slutet på februari medverkade Åsa och hennes kollegor bland annat vid en av Länsstyrelsens årliga samverkansträffar med Landshypotek, Länsförsäkringar, Swedbank och Hushållningssällskapet för att informera om Klimatklivet. Syftet med dessa träffar är att ge deltagarna en inblick i varandras verksamheter, öka möjligheten till samarbete och samsyn kring jordbruksfrågorna samt till informationsutbyte.

– Eftersom lantbruket är en av Naturvårdsverket prioriterad målgrupp inom Klimatklivet med goda möjligheter att minska utsläppen av koldioxid i sin verksamhet såg vi detta som ett utmärkt tillfälle att informera om den kommande ansökningsperioden, säger Åsa Eklund Öberg.

Är du intresserad av att ansöka om stöd från Klimatklivet och behöver råd om hur du ska gå tillväga, vänd dig i första hand till oss på Länsstyrelsen.

För mer information om Klimatklivet, besök Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt