Snöfall i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Många handlar i sällskap trots uppmaning att handla ensam

Dörr till matvaruaffär med covidinformation.

Arbetet med den tillfälliga pandemilagen och pandemitillsynen har nu varit igång i drygt två månader. Länsstyrelsen ser indikationer på en viss trötthet bland allmänheten när det kommer till att följa regler och råd.

Länsstyrelsens bedömning är att delar av allmänheten har en bristande förståelse för allas ansvar för att minska smittspridningen. Många butiker informerar om att kunderna ska handla ensam, men många går in i sällskap ändå.

– De allra flesta följer råd och rekommendationer, men det finns vissa som försöker kringgå det som gäller. Det är synd, eftersom det förstör för alla om det leder till att smittspridningen ökar. Länsstyrelsen får rapporter om personer som inte handlar själva vilket leder till trängsel, och om ungdomar som träffas och trängs i gallerior, säger Agnes Sandstedt, handläggare.

Sedan införandet av den tillfälliga pandemilagen har länsstyrelsens inspektörer genomfört drygt 120 tillsynskontroller hos verksamhetsutövare i länet. Länsstyrelsen bedriver ingen tillsyn på restauranger och kaféer eftersom den typen av verksamheter är kommunernas ansvar.

Tillsyn görs där smittspridningen ökar

Smittläget i länet har påverkat urvalet av länsstyrelsens tillsynsobjekt och mycket av tillsynen har skett i kommuner där smittspridningen anses hög och där tillsynen bedöms ge störst effekt. De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- och sportanläggningar, badhus och handelsplatser. Men även långväga kollektivtrafik med buss eller tåg med en linjesträckning längre än 15 mil kontrolleras.

Hittills har inga allvarliga brister upptäckts.

Verksamhetsutövarna och butiksägarna är mycket sällan problemet. De vill göra rätt och vill att det ska bli så bra som möjligt. Det är snarare en del kunder och besökare som inte följer restriktionerna och de anvisningar som finns uppsatta, säger Joakim Hellgren, avdelningschef på Länsstyrelsen Gävleborg.

I övrigt baseras tillsynen i regionen på de signaler som plockas upp genom observationer av allmänheten, information från miljökontoren och länsstyrelsens tillsynstrategi.

– Vi gör en bedömning av de tips som kommer in till oss och vi kontaktar de verksamhetsutövare det gäller. Vid en första kontakt agerar vi rådgivande och frågar om de behöver vår hjälp och stöd med att tolka lagstiftning, fortsätter Joakim Hellgren.

Restriktionerna skärps för butiker och gemensam överenskommelse förlängs

I slutet av vecka nio skärptes restriktionerna för butiker, som nu får ha max 500 personer samtidigt inne i butiken, oavsett yta. Butiker och handelsplatser måste även vidta åtgärder för att få kunderna att handla ensamma och inte i grupp.

Gävleborg har en fortsatt hög smittspridning. Länets samtliga kommuner har därför beslutat att förlänga den gemensamma överenskommelsen om att begränsa öppethållandet av flera icke nödvändiga kommunala verksamheter. Överenskommelsen gäller tills vidare och rör bland annat kommunala träningsanläggningar, badhus och konsthallar.

– Glöm inte att du har ett personligt ansvar att hålla dig uppdaterad om vad som gäller där du befinner dig. Varje avsteg från rådande rekommendationer innebär en ökad risk för smittspridning, fortsätter Agnes Sandstedt.

Kontakt

Vid frågor gällande pandemilagen och tillsyn av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar kontakta gärna enheten för tillsyn covid-19.

E-post covid.gavleborg@lansstyrelsen.se

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss