• Eldningsförbud i Gävleborgs län

  På grund av den höga brandrisken i skog och mark har Länsstyrelsen Gävleborg, i samråd med länets räddningstjänster, beslutat om eldningsförbud utomhus i hela Gävleborgs län. Eldningsförbudet gäller från och med fredagen den 9 juni klockan 11.00 tills vidare.   Due to the high fire risk in forest and land, the County Administrative Board of Gävleborg, in consultation with the county rescue services, has decided on a fire ban outdoors in the whole of Gävleborg County. The fire ban is valid from Friday, June 9 at 11 am until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gävleborg har fått sju nya reservat

Myrmark och skog i Lomsmurens naturreservat.

I direkt anslutning till bäcken på Lillkullens östsluttning ansluter gammal naturskog. Här finns både äldre tallar, lokalt över 300 år gamla, och högrest örtrik granskog. Minst fem källor mynnar i sluttningen. Foto Peter Ståhl

Under 2020 har sju nya naturreservat med olika naturtyper bildats i Gävleborg län och tre befintliga utvidgats. Reservaten innehåller en stor variation av såväl naturtyper som tillgänglighet för besökare. Året bjöd också på besöksrekord i de skyddade områdena och Sveriges största naturvårdsbränning genomfördes i Färnebofjärdens nationalpark.

Lomsmurens naturreservat på 756 hektar är ett av de nybildade reservaten och ligger 13 kilometer sydväst om Valbo. Lomsjömuren ger med sina vidsträckta öppna våtmarker en stark vildmarkskänsla. I kontrast till det annars relativt tätortsnära och hårt brukade landskapet i södra Gästrikland. Våtmarkerna är huvudsakligen fasta och fina att gå på och erbjuder besökaren goda möjligheter till fina naturupplevelser såsom fågelskådning och friluftsliv i obanad terräng.

Högsta skyddsklass

Lomsmuren är känd för sin rika och väldokumenterade fågelfauna med för högmossar typiska arter som ljungpipare, storspov och trana. Tillsammans med sin fauna av sjöfågel såsom änder, doppingar och sumphöns, bildar naturreservatet ett mycket fint fågelområde.

Området är utpekat som en av Sveriges mest skyddsvärda myrar med högsta skyddsklass.

– Varje hektar är ett viktigt steg för framtiden. Syftet med att bilda naturreservat är oftast att skydda värdefull natur och arter för att bevara biologisk mångfald, men det kan även vara att säkra människors tillgång till attraktiva områden för rekreation, friluftsliv, fågelskådning och andra naturupplevelser, säger Joel Isensköld, chef för avdelningen Natur på Länsstyrelsen Gävleborg.

Sveriges största naturvårdsbränning och besöksrekord

I början på juni genomförde länsstyrelsen, i Färnebofjärdens nationalpark, Sveriges hittills största naturvårdsbränning. Genom naturvårdsbränningen ges bättre förutsättningar för de växter och djur som är beroende av brand att överleva.

En positiv följd av coronapandemin är att besöken i länets naturreservat och nationalparker har ökat. I Färnebofjärdens nationalpark, till exempel, har den siffran ökat från cirka 85 000 år 2019 till 178 000 besökare år 2020.

Fakta om de områden som nu skyddas

I och med länsstyrelsens beslut om nya naturreservat skyddas totalt cirka
47 029 hektar i Gävleborgs län av olika naturtyper.

Under 2020 har totalt 1 187,4 hektar skyddats, varav sju är nybildade naturreservat och tre utvidgning av befintliga.

Under året har följande beslut fattats

 • Hälberget, Ljusdal 20,6 hektar
 • Skansberget, Ljusdal 20,2 hektar
 • Lomsmuren, Gävle och Sandviken 756 hektar
 • Kolarsjöbäcken, Ljusdal 121 hektar
 • Björnberget, Ljusdal 33 hektar
 • Kvarnberget, Ljusdal 98,7 hektar
 • Örnberget, Ljusdal 111,4 hektar

Totalt nya reservat: 1160,9 hektar

Tre områden som har utvidgats

 • Änga-Tjännåsen Hudiksvall 6,8 hektar
 • Törnberget Ljusdal 8 hektar
 • Älvåsen Nordanstig 11,7 hektar

Totalt utvidgning: 26,5 hektar

Skyltar kan dröja

Tänk på att reservaten inte kommer att vara gränsmarkerade eller ha fått sin skylt med beskrivning av området med en gång. Det kan dröja upp till ett år innan allt är klart, men du kan redan nu besöka våra nya reservat, naturen finns ju redan där!

Kontakt