Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Licensjakt efter lodjur

Ett lodjur i helbild som står i lite snö

På måndag, 1 mars, inleds årets licensjakt efter lodjur. I Gävleborgs län får totalt får högst 15 lodjur fällas och jakten får bedrivas i hela länet.

Det senaste inventeringsresultatet visade att det under förra vintern, 2019/2020, fanns 16 föryngringar av lodjur i länet. Det motsvarar en stam på cirka 100 lodjur i Gävleborgs län.

Det finns 13 punkter med villkor kopplade till jaktbeslutet med bland annat jakttid, jaktområde och tilldelning, avlysning, hundanvändning och jaktledarens ansvar.

Rapportera in fällt eller påskjutet djur

För att jakten ska bedrivas strikt kontrollerat och för att minimera risken för överskjutning ska fällt eller påskjutet lodjur anmälas snarast och inom en timme från den tidpunkt som djuret fällts eller påskjutits.

För meddelande om återstående tilldelning ringer du länsstyrelsens telefonsvarare: 010-225 11 99, knappval 1.

För att få SMS om återstående tilldelning sms:ar du texten: Spara(mellanslag)Förnamn(mellanslag)Efternamn(mellanslag)Lodjursjakt till 073-123 95 38, eller till 0046731239538 om du har utländskt abonnemang.

För anmälan om fällt eller påskjutet lodjur, ring: 010-225 11 99, knappval 2.

Du som ska jaga

Kom ihåg att vara införstådd med jaktens villkor och ha alltid med dig ditt statliga jaktkort, vapenlicens samt giltig ID-handling.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss