Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Svårt för näringsidkare att få kunder att följa rekommendationerna

Tillsynsperson i varselväst med Länsstyrelsen Gävleborgs logotyp på.

Utvecklingen vad gäller smittspridningen i Gävleborgs län går åt fel håll och antalet positiva coronafall ökar. Verksamhetsutövare i länet vittnar om att de har svårigheter att få kunder att efterleva de anvisningar som införts för att man ska bidra till en minskad smittspridning.

Upplevelsen är att allmänheten börjat slarva med efterlevnaden och att förståelsen för varför man ska följa de allmänna råden har minskat.

Länsstyrelsen har genom sitt tillsynsuppdrag i uppgift att kontrollera att de regler och allmänna råd som regering och Folkhälsomyndigheten tagit fram, efterlevs. Om den tillfälliga pandemilagen inte efterlevs så kan det leda till att verksamheter som inte kan leva upp till en minskad smittspridning tvingas stänga alternativt betala vite.

Alla har ett personligt ansvar att följa rådande rekommendationer

Efter att ICA-butiken i Järvsö brann ner i oktober så har Frendo Grill & Kiosk blivit en allt viktigare aktör på orten och här upplever personalen en minskad efterlevnad hos allmänheten.

– Vi har alla ett personligt ansvar, men många är likgiltiga inför våra anvisningar i butiken. Blir vi sjuka så kommer många få svårt att handla och hämta ut paket, säger ägare Mihn Ton.

Länsstyrelsen Gävleborg vill inför det stundande sportlovet uppmana alla att ta sitt personliga ansvar för att minska smittspridningen. Årets sportlov blir ett annorlunda sportlov. Det är viktigt att röra på sig utomhus, men det ska göras ansvarsfullt. Följ de rekommendationer och allmänna råd på den plats där du befinner dig och umgås med de som ingår i din närmaste umgängeskrets.

Kontakt

Vid frågor gällande pandemilagen och tillsyn av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar kontakta gärna enheten för tillsyn covid-19.

E-post covid.gavleborg@lansstyrelsen.se

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss