Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beviljad skyddsjakt efter varg

En varg som tittar strax förbi kameran. Den står i snön.

Länsstyrelsen har beslutat att ge tillstånd till skyddsjakt efter två vargar i Bollnäs och Ovanåkers kommun. Jakten får utföras fram till den 4 mars 2021 av jaktledare och jägare utsedda av länsstyrelsen inom ett avgränsat område.

I länsstyrelsens beslut om avslag den 4 februari 2021 gjordes bedömningen att vargarnas beteende inte uppfyllde de kriterier för skyddsjakt som länsstyrelsen har att förhålla sig till. Sedan dess har vargarna mer frekvent vistats i bebyggelse och i högre grad påverkat vardagen för en stor andel av de boende i området.

Vargarna har även mer frekvent börjat söka föda och slå bytesdjur i närheten av bebyggelse. Omständigheten att vargarna inte stöter på några fiender i bebyggelsen, samtidigt som de får belöning i form av mat, gör att vargarnas beteende riskerar att befästas och förstärkas.

Beteendet i sig är inte onaturligt, men det blir oönskat när vargarna allt oftare uppehåller sig nära människor. Inte i något annat revir i länet väljer vargar att så gott som dagligen söka föda i mänskligt befolkade byar och tätorter.

Vargar utgör normalt inte en allvarlig fara för människor. De angrepp som dokumenterats i områden liknande Skandinavien har varit knutna till en längre tids period av tillvänjning, där vargar under månader eller år har vistats och även ätit avfall eller matrester i anslutning till mänsklig aktivitet. Med denna skyddsjakt vill länsstyrelsen förhindra sådan tillvänjning hos de aktuella vargarna.

Beslut

Mot bakgrund av problemens omfattning och karaktär, avsaknaden av alternativa lösningar och den vida krets boende som berörs gör länsstyrelsen bedömningen att det i ärendet är fråga om sådana tvingande skäl av social karaktär som har ett allt överskuggande allmänintresse. Länsstyrelsen bedömer att det inte finns någon annan lösning än skyddsjakt.

Karta över det område där jakten kommer skeFörstora bilden

Den röda markeringen anger inom vilket område jakten kommer ske.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss