Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya pengar för integrationsfrämjande insatser

Kvinna i hijab och mörkhyad man sitter i en cirkel på varsin stol och talar med andra vi inte ser. Mannen har en dator i sitt knä och kvinnan ett block.

Bild: Mostphotos

Den 15 februari öppnar utlysningen för medel till tidiga insatser för asylsökande och medel för verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. 2,5 miljoner kronor av de statliga statsstöden är öronmärkta för Gävleborgs räkning. De kan sökas av både kommuner, organisationer och trossamfund.

TIA (tidiga insatser för asylsökande)

Under 2021 fördelar Länsstyrelsen TIA-medel i två ansökningsperioder. I den första perioden finns 1 039 000 kronor att fördela i Gävleborgs län. Stödet går till insatser som hjälper asylsökande personer att i framtiden etablering i Sverige genom en meningsfull sysselsättning under asyltiden. Medlen ska gå till insatser som främjar kunskaper i svenska språket, kunskaper om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden, eller hälsa.

Ansökningsperiod 1 öppnar 15 februari och avslutas 25 mars. Stödet kan sökas av organisationer inom civilsamhället och kommuner eller kommunalförbund samt trossamfund.

Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Under 2021 fördelar Länsstyrelsen Gävleborg §37a-medel om 1 554 000 kronor. Bidrag till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn, i enlighet med: §37a – i förordning om statlig ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter (2010:1122).

Ansökningsperioden öppnar 15 februari och avslutas 23 april. Medlen kan sökas av kommuner i egen regi eller kommuner i samverkan med en eller flera organisationer.

Vill du veta mer?

Den 26 februari hålls en informationsträff om nya projektmedel inom integrationsområdet.

Anmälan till informationsträff – statsbidrag inom integration

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss