Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Rapport om bottenvegetationen i Njutånger- och Enångsfjärden

Person i båt som håller i en kamera för filmning under vatten.

Under september månad 2020 inventerades Njutånger- och Enångersfjärden via dykning och dropvideo för att öka kunskapen om den kustnära vegetationen i Gävleborgs län.

Sensommaren 2020 genomfördes dropvideo- och dykinventering av bottenvegetation i Njutånger- och Enångersfjärden. Resultatet av inventeringarna bidrar med viktig kunskap om miljön inför länsstyrelsens fortsatta arbete med marint områdesskydd, ärendehantering och allmän naturvård.

Inventeringarna genomfördes mellan 10-15 september 2020 med dykning på åtta lokaler och dropvideo på 91 lokaler. Resultatet visade att bottenvegetation i någon form generellt täckte minst 50 procent av bottnarna ned till cirka 7 meters djup varefter vegetationen successivt minskade. Högvuxen vegetation, i huvudsak kärlväxter, förekom framförallt ned till cirka 4 meters djup.

Inventeringen och de resulterande kartorna visade att kärlväxtsamhällen är vanliga i grunda vågskyddade delar. De vanligaste kärlväxterna i dropvideoinventeringen var ålnate, följt av höstlånke, borstnate och slingor.

Inventeringen visade att undersökningsområdena Njutångersfjärden och Enångersfjärden innehåller höga naturvärden. Resultaten är av stort intresse för Länsstyrelsens fortsatta arbete med att skydda marina naturvärden.

Kontakt