Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skyddsjakt på varg beviljas inte

Vargen står upp och tittar snett emot kameran på snötäckt mark.

Foto: Mostphotos

Länsstyrelsen har den 4 februari 2021 beslutat att avslå de sex inkomna ansökningarna om skyddsjakt efter varg i området nordväst om Bollnäs.

Enligt uppgifter som länsstyrelsen fått in är det två till tre vargar som rör sig i det aktuella området. Vargarna har lämnat spår efter sig bland hus och i byar, revirmarkerat inne på gårdar samt observerats vid ett tjugotal tillfällen. Det finns också uppgifter om vargarna ett fåtal gånger varit inom 30 meter från människor, ett avstånd som bedöms som nära. Länsstyrelsen har haft personal på plats som dokumenterat och kvalitetssäkrat både spår och revirmarkeringar.

Länsstyrelsen förstår att vargarnas val av habitat upplevs som olämpligt och att det inte är önskvärt att vargar bildar revir i samhällen. Men för att kunna bevilja skyddsjakt ska ett antal kriterier i jaktförordningen och gällande rekommendationer uppnås. Utifrån de underlag som länsstyrelsen har fått in och själva inhämtat uppfylls inte dessa krav och därför avslås ansökan.

Behovet av skyddsjakt prövas löpande. Trots detta avslag kan därför frågan om skyddsjakt åter tas upp av länsstyrelsen eller av den som anser sig löpa risk att drabbas av skada.

Beslutet går att överklaga, se beslutet bilaga med överklagandehänvisning för instruktioner.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss