Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Summering av årets licensjakt efter varg

Varg som går i snö

Foto: Mostphotos

Licensjakten efter varg inleddes den 2 januari 2021. I Gävleborgs län fick jakt bedrivas i två jaktområden i syfte att upplösa reviren Andån och Ryssjön. Vid jaktens start var sex vargar tilldelade i respektive jaktområde.

Den 3 januari fälldes samtliga sex tilldelade vargar i jaktområde Andån och jakten i det området avlystes. De fällda vargarna besiktades och de bedömdes vara alfahanen och fem avkommor. Länsstyrelsen hade under innevarande inventeringssäsong fått kunskap om att familjegruppen i Andån bestod av minst tio individer. Eftersom alfatiken bedömdes vara kvar i närområdet där de sex vargarna fälldes beslutade länsstyrelsen, på eget initiativ, om att utöka tilldelningen med fyra vargar. Dessa fälldes under de kommande två dagarna och jakten i Andån avlystes den 6 januari.

Den 12 januari klockan 15.16 avlystes jakten helt i Gävleborg då den sjätte och sista tilldelade vargen fällts i reviret Ryssjön. Länsstyrelsen har kunnat konstatera med stöd av de fynd som gjorts under innevarande inventeringssäsong att familjegruppen bestått av minst sex individer. Utifrån besiktningarna av de fällda vargarna bedömdes familjegruppens alfapar vara fällda.

De fällda vargarna har skickats till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, för obduktion och provtagning. DNA-analyser har genomförts och resultatet visar att samtliga fällda vargar i jaktområde Andån tillhörde den utpekade familjegruppen samt att alfaparet fanns bland de fällda individerna. Vargarna som fälldes i jaktområde Ryssjön visade sig vara den utpekade familjegruppens alfapar samt tre av dess avkommor. Dessutom fälldes en varg som visade sig vara en avkomma från ett nybildat par. Mer information om de fällda vargarna finns i tabellen nedan samt uppdateras löpande på rovbase.se.

Andå

Vargar fällda i Andå-reviret

Datum

Tid

Kön

Vikt (kg)

Individ

2021-01-03

11.20

Hona

29,7

Avkomma Andån

2021-01-03

11.25

Hane

54,8

Alfahane Andån

2021-01-03

11.40

Hane

37,5

Avkomma Andån

2021-01-03

11.58

Hane

41,5

Avkomma Andån

2021-01-03

12.10

Hona

32,8

Avkomma Andån

2021-01-03

13.15

Hane

37

Avkomma Andån

2021-01-05

10.57

Hane

35,9

Avkomma Andån

2021-01-05

13.45

Hane

36,2

Avkomma Andån

2021-01-06

10.30

Hona

36,1

Alfatik Andån

2021-01-06

14.20

Hona

30,5

Avkomma Andån

Ryssjön

Vargar fällda i Ryssjön-reviret

Datum

Tid

Kön

Vikt (kg)

Individ

2021-01-02

11.00

Hane

54,2

Alfahane Ryssjön

2021-01-02

11.26

Hona

32,2

Avkomma Ryssjön

2021-01-03

11.15

Hane

36,3

Avkomma Ryssjön

2021-01-04

12.50

Hona

29,2

Avkomma Ryssjön

2021-01-08

13.30

Hane

26,9

Avkomma nytt par

2021-01-12

14.55

Hona

37,6

Alfatik Ryssjön

Utfall

Länsstyrelsen bedömer att jakten genomförts på ett tillfredställande sätt med gott samarbete mellan jaktledare och myndighet samt att den har varit strikt kontrollerad med ett lyckat resultat. Eftersom antalet tilldelade vargar och alfaparen i respektive revir är fällda anser länsstyrelsen att reviren är upplösta och att syftet med licensjakten är uppfyllt. Detta innebär att inga ytterligare beslut om utökad tilldelning kommer att tas.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss