Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya föreskrifter för sittande deltagare

Biosalong stolar

Foto: Mostphotos

Länsstyrelsen har antagit nya lokala föreskrifter för antalet sittande deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för Gävleborgs län.

– Allmänheten kommer inte märka av någon förändring. Polisen hade tidigare ansvaret för tillsynen av de lokala förordningarna men det ansvaret kommer nu tas över av länsstyrelsen, säger Per Bill, landshövding.

I november antog länsstyrelsen lokala föreskrifter som innebar att högst åtta sittande personer fick delta vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Förutsättningen var att sittplatserna var anvisade med en meters avstånd.

Genom den nya pandemilagen och pandemiförordningen som antogs i början av januari 2021 har den tidigare förordningen upphört att gälla, varför länsstyrelsen bedömer att en ny föreskrift behöver antas med samma begränsningar som tidigare.

– De nya lokala föreskrifterna gäller till den sista september i år och kan komma att förändras om pandemiläget förvärras eller förbättras. Naturligtvis hoppas vi på det senare, säger Per Bill.

Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren har remitterats innan länsstyrelsen beslutat om de nya lokala föreskrifterna.

I övrigt gäller enligt pandemiförordningen ännu högst åtta personer vid allmän sammankomst och offentlig tillställning och vid religionsutövning i samband med dödsfall (exempelvis begravning) får högst 20 deltagare (förutom funktionärer), delta.

Kontakt