Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Inget länsgemensamt beslut om fjärr- och distansundervisning

Ett tomt klassrum med stolar och bord

På tisdagen träffades länets kommuner tillsammans med Länsstyren Gävleborg och Region Gävleborg digitalt för att diskutera smittläget i länet och behov av eventuella åtgärder.

Den 14 december gjorde länets kommuner en överenskommelse om att avsluta höstterminen tidigare för högstadieelever i kommunala skolor, eller övergå till fjärr- och distansundervisning under terminens sista dagar.

Innan jul hölls ett nytt möte där kommunerna kom överens om att förbereda för ett eventuellt beslut om distans- eller fjärrundervisning för högstadieskolorna under början av vårterminen 2021. Ett nytt möte bokades den 5 januari med syfte att stämma av smittläget och behov av eventuella åtgärder.

Läget i länet

Smittläget i länet är fortsatt allvarligt och smittskyddsläkaren Shah Jalal betonade under mötet hur viktigt det är att vi fortsätter att följa gällande råd och rekommendationer. Vården är fortsatt ansträngd. Antalet inneliggande covid-19-patienter har minskat i länet, men samtidigt har Region Gävleborg fått ta hjälp av andra regioner dit patienter från länet har skickats för vidare vård. Trycket på covid-19-IVA är oförändrat högt.

Smittskyddsläkaren betonade under mötet att begränsande av fysiska kontakter kan vara en avgörande faktor för hur smittspridningen fortsätter utvecklas. Just nu är det dock märkbara skillnader i hur smittläget ser ut i länets kommuner och något gemensamt beslut om fjärr- och distansundervisning fattades inte.

– Kommunerna kommer i tät samverkan med smittskyddet göra lokala bedömningar av behov av eventuella åtgärder. Budskapet från mig som landshövding är alltjämt hur viktigt det är att vi fortsätter att följa råd och rekommendationer. Läget i Gävleborg är allvarligt och ännu vet vi inte hur våra val under jul- och nyårshelgerna kommer att påverka smittspridningen, säger Per Bill, landshövding.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss