Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fler vargar får fällas i Andåreviret

Länsstyrelsen Gävleborg beslutar att ytterligare fyra vargar får fällas i Andåreviret under årets licensjakt.

Länsstyrelsen beslutade den 29 september 2020 om licensjakt efter varg i reviren Ryssjön och Andån. Syftet med licensjakten är att glesa ut vargstammen där den är som tätast genom att upplösa utvalda revir. Licensjakten i reviret Andån avlystes den 3 januari 2021 då den ursprungliga tilldelningen om sex vargar hade fällts. När jakten avlysts kom det direkt rapporter om att fler vargar fanns kvar i jaktområdet.

Länsstyrelsen har sedan den första oktober 2020, då varginventeringen startade, samlat spillningsprover i jaktområdet för DNA-analys. Det har då framkommit att reviret Andån består av minst tio olika individer, alfaparet och åtta avkommor från dessa.

Skäligt att utöka tilldelningen

När det ursprungliga beslutet togs hade inte årets inventering av varg inletts och därför fanns inte kunskap om hur stor familjegruppen var i Andån. Därför angavs schablonsiffran sex som tilldelning.

För att uppnå syftet med licensjakten finner länsstyrelsen att det är skäligt att öka tilldelningen med fyra vargindivider i jaktområde Andån.

Förutsättningarna för jakten och gällande bestämmelser för detta beslut framgår av tidigare meddelat beslut.

Återstående tilldelning

  • För meddelande om återstående tilldelning ringer du länsstyrelsens telefonsvarare: 010-225 11 99, knappval 1.
  • För att få SMS om återstående tilldelning sms:ar du texten: Spara(mellanslag)Förnamn(mellanslag)Efternamn(mellanslag)vargjakt till 073-123 95 38, eller till 0046731239538 om du har utländskt abonnemang.
  • För anmälan om fälld eller påskjuten varg, ring: 010-225 11 99, knappval 2.

Du som ska jaga

Kom ihåg att vara införstådd med jaktens villkor och ha alltid med dig ditt statliga jaktkort, vapenlicens samt giltig ID-handling.

Beslut om utökad tilldelning licensjakt efter varg i Gävleborgs län 2021 Pdf, 208.2 kB.

Beslut om licensjakt efter varg i Gävleborgs län 2021 Pdf, 677.5 kB.

Uppdaterade kartor över jaktområdena Pdf, 6.3 MB.

Kontakt