Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen tar över register

Foto: Mostphotos

Från och med årsskiftet 2020/2021 tar länsstyrelsen över ansvaret för registret över foderanläggningar i primärproduktionen från Jordbruksverket. Det innebär att lantbrukare som ska anmäla en ny foderanläggning gör det direkt till sin länsstyrelse.

Anmälan av foderanläggning i primärproduktionen ska från och med årsskiftet göras till länsstyrelsen som tar över registeransvaret. Det ska leda till förenklingar för lantbrukare och foderleverantörer.

Eftersom de flesta foderföretag även är livsmedelsföretag har de tidigare behövt registrera sig hos två olika myndigheter: länsstyrelsen och Jordbruksverket. Det innebär en förenkling för kunderna att nu vända sig till en och samma myndighet i frågor som rör register för foder- och livsmedelsföretag.

De uppgifter om befintliga foderanläggningar som sedan tidigare har funnits i Jordbruksverkets register flyttas till länsstyrelsen. Den som har varit registrerad som ansvarig för en foderanläggning har informerats om detta. I samband med informationen har även den som står som registrerad på en foderanläggning haft möjlighet att korrigera eventuella felaktiga uppgifter.

Vår hemsida uppdateras vid årsskiftet med information om hur man anmäler sin produktion till länsstyrelsen.

Kontakt