Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen beslutar att inrätta älgförvaltningsgrupper i de älgförvaltningsområden som administreras av Länsstyrelsen Gävleborg.

Älgförvaltningsgruppen ansvarar för att samordna älgförvaltningen inom respektive område, att sätta mål för älgstammen som harmoniserar med målen gällande skogsskador och trafikolyckor samt att föreslå en lämplig avskjutning för att uppnå dessa mål.

Varje älgförvaltningsgrupp består av tre representanter vardera för markägarintresset och jägarintresset. Mandatperioden är på tre år och den 31 december 2020 löper tidigare beslut ut. Då nya älgförvaltningsområden kommer att inträda den 1 mars 2021 kommer ytterligare ledamöter att väljas för dessa grupper under februari 2021.

Kontakt