Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om utvidgning av naturreservat - Älvåsen

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken den 14 december 2020 beslutat om utvidgning av Älvåsens naturreservat i Nordanstigs kommun. Naturreservatet utvidgas med ca 12 ha och omfattar nu ca 440 hektar. Området är beläget cirka 4 km söder om Hassela.

Beslutet med föreskrifter och kartor finns tillgängligt hos Länsstyrelsen Gävleborg, telefon 010-225 10 00 (dnr 5773-2018). Det finns även på Länsstyrelsens hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-oss/nyheter-och-press/nyheter.html

Kontakt