Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om nytt naturreservat - Långvind

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken den 15 december 2020 beslutat om bildande av Långvinds naturreservat i Hudiksvalls kommun. Naturreservatet omfattar 1265 hektar och är beläget ca 13 km sydost om Enånger.

Beslutet med föreskrifter och kartor finns tillgängligt hos Länsstyrelsen Gävleborg, telefon 010-225 10 00 (dnr 1348-2012). Det finns även på Länsstyrelsens hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-oss/nyheter-och-press/nyheter.html.

Kontakt