Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ökad kunskap om fritidsfisket längs Gävleborgs kust

Dykare i båt. Inventering längs med Gävleborgs kust

Under 2019 genomfördes en enkätundersökning om fiske för att beskriva fritidsfiskets omfattning i Gävleborgs havsområde. Rapporten, utifrån den, bidrar till ökad kunskap om fritidsfiskets utsträckning längs Gävleborgs kust.

Under 2019 genomfördes en enkätundersökning om fiske för att beskriva fritidsfiskets omfattning i Gävleborgs havsområde. Rapporten bidrar till ökad kunskap om fritidsfiskets utsträckning längs Gävleborgs kust. Det uppskattas stå för cirka 46 procent av det totala kustnära uttaget av fisk och fiskar mer än dubbelt så mycket gädda, abborre, öring, sik och mört än yrkesfisket. Nätfisket har störst påverkan på fiskpopulationerna längst vår kust.

Författarna har även utifrån fritidsfiskets och yrkesfiskets omfattning föreslagit åtgärder för att bevara naturvärden i skyddade områden för framtiden.

Denna rapport är den andra i en serie av rapporter från projektet FiskPro-X, som har som mål att kartlägga och undersöka de kustnära fiskbestånden i Gävleborgs län och ge förslag på åtgärder som ska gynna rekrytering och fortsatt fortlevnad av dessa bestånd.

Slutrapport enkät om fritidsfisket längs med Gävleborgs kust Länk till annan webbplats.

Resultaten ger information som är viktig för länsstyrelsens ärendehandläggning, planering och arbete med marina skyddade områden.

Fler rapporter om inventering av Gävleborgs kust

Tidigare publicerade rapporter handlar om elfiske i grunda havsvikar, sikyngelnotning och yngelnotning i grunda havsvikar.

Kontakt