Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Licensjakt efter lodjur i Gävleborgs län 2021

Fotografi av lodjur

Foto: Mostphotos.com

Länsstyrelsen Gävleborg har beslutat om licensjakt efter lodjur 2021. Jakten inleds den 1 mars och får bedrivas i hela länet. Högst 15 lodjur får fällas.

Det senaste inventeringsresultatet visade att det under förra vintern, 2019/2020, fanns 16 föryngringar av lodjur i länet. Det motsvarar en stam på cirka 100 lodjur i Gävleborgs län.

Lodjursstammen ska förvaltas så att förvaltningsnivån på 13 årliga föryngringar, vilket motsvarar cirka 81 individer, nås. Det är länets Viltförvaltningsdelegation som beslutar om hur stor lodjursstammen ska vara i Gävleborgs län.

– Ett uttag på 15 lodjur innebär att vi fortsätter minska populationen i länet och närmar oss den regionalt beslutade förvaltningsnivån utan att äventyra artens gynnsamma bevarandestatus, säger Simon Viklund vid Enheten för vilt, Länsstyrelsen Gävleborg.

Syftet med att besluta om licensjakt i Gävleborgs län är att förebygga och begränsa de negativa socioekonomiska konsekvenserna, underlätta tamdjurshållning och begränsa skadorna. På det viset skapas förutsättningar för en hållbar lodjursförvaltning och förbättra möjligheten för samexistens.

Licensjakt är ett verktyg i förvaltningen av stora rovdjur och genomförs i begränsad omfattning och under strängt kontrollerade former.

Beslut om licensjakt efter lodjur i Gävleborgs län 2021 Pdf, 906.8 kB.

Kontakt