Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länets kommuner överens om fjärrundervisning och fortsatt stängda kommunala verksamheter

Karta över Gävleborgs län

Fjärrundervisning för högstadieelever resten av terminen och fortsatt stängning av kommunala verksamheter, det har länets kommuner kommit överens om efter ett initiativ av Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg.

Antalet patienter med covid-19 som vårdas på sjukhus i länet fortsätter att öka. Trycket på vård och omsorg är mycket högt.

På tisdagen träffades kommunchefer, beredskapssamordnare och tjänstemän från länsstyrelse och region för att ta fram gemensamma åtgärder för att minska smittspridningen i länet.

– Det är inte läge att slappna av. Utvecklingen är alarmerande, säger landshövding Per Bill.

Flera kommuner har redan beslutat om att avsluta höstterminen tidigare för högstadieelever i kommunala skolor, eller övergå till fjärrundervisning under terminens sista dagar. Nu har länets kommuner träffat en gemensam överenskommelse som innebär att samtliga kommuner ska övergå till fjärrundervisning så snart som möjligt.

Porträtt bild på Johan Höglund, försvarsdirektör.

Johan Höglund, försvarsdirektör

– Vi måste begränsa de fysiska kontakterna. Det här innebär att eleverna som nu får stanna hemma ska göra just det, stanna hemma. Om vi stänger skolorna men ungdomarna hittar andra ställen att mötas har vi inte nått syftet med den här åtgärden, säger Johan Höglund, försvarsdirektör på Länsstyrelsen Gävleborg.

Samtidigt som överenskommelsen om att stänga de kommunala högstadieskolorna fattas förlängs överenskommelsen om att hålla de kommunala idrottsanläggningarna stängda för personer födda 2004 och tidigare. Undantag gäller för yrkesmässigt idrottsutövande.

– Framför allt lagsporter har visat sig vara risksituation för smittspridning, genom att kommunerna beslutar att inte hålla sina anläggningar öppna för föreningsverksamhet för personer födda 2004 och tidigare hoppas vi kunna minska smittspridningen ytterligare, säger Johan Höglund.

Det här är länets kommuner överens om:

Sammanställning av förhållningssätt

Verksamhet

Grundregel:

Undantag: Ungdomar födda -05 och senare

Undantag: Vårdbesök och medicinska skäl

Undantag:
Skol­verksamhet

Bibliotek

Begränsad service och låne­ärenden, inga mötes­platser öppnaEndast förskole­grupper och skolklasser

Badhus

Stängt för allmänheten

Öppet för simskolor och förenings­verksamhet

Genom bokning

Sim­undervisning

Öppna förskolan

Stängt
Gym

Stängt


Genom bokning


Idrotts­anläggning

Stängt för allmänhet i inomhushallar

Öppet för förenings­aktivitet


Endast förskole­grupper och skolklasser

Kulturskolan

Endast digitalt

Skolundervisning som vanligtServering /restaurang

Stängt för restauranger i anslutning till äldreomsorg
Grund för överenskommelsen

Smittspridningen fortsätter att öka i Gävleborgs län. Antalet inneliggande patienter är över 100 stycken, vilket är nära 50 procent fler än när det var som värst under våren. Även antalet patienter på intensivvårdsavdelningen ökar. Belastningen på både vård och omsorg är mycket hög och det finns ett fortsatt behov av att begränsa antalet fysiska kontakter.

Överenskommelsen gjordes 15 december 2020 och gäller fram till och med 17 januari 2021.

För skolan gäller överenskommelsen endast höstterminen.

Sedan den 14 december gäller också nationella skärpta allmänna råd, vad de innebär kan du läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida. Länk till annan webbplats.

– Överenskommelsen mellan kommunerna i Gävleborg är ett komplement till de nationella allmänna råden. Gävleborg sticker ut i landet som ett av de län där smittspridningen ökar mest. Genom att vidta de här åtgärderna hoppas vi bidra till att vända den negativa trenden, säger Johan Höglund.

För mer information om vad som gäller i just din kommun hänvisar vi till respektive kommuns hemsida.

Kontakt