Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Älvåsens naturreservat blir större

Den mycket känsliga laven långskägg växer i Älvåsens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelsen beslutade igår, måndagen den 14 december, att utvidga Älvåsens naturreservat med ca 12 hektar skogsmark. Älvåsen ligger ca 4 km söder om Hassela i Nordanstigs kommun.

Älvåsens naturreservat bildades 2003. Nu utvidgas naturreservatet med två områden som tillsammans är ca 12 hektar, vilket innebär att reservatet sammanlagt blir 440 hektar stort.

Det norra området som läggs till är en nyckelbiotop som kommer att förstärka de naturvärden som redan finns i reservatet. Det västra området som läggs till behövs som en skyddszon mot stormfällningar för att skydda den mycket känsliga och ovanliga laven långskägg som växer i Älvåsens naturreservat.

Beslutet berör endast den geografiska utbredningen av reservatet och innebär ingen ändring av det ursprungliga reservatsbeslutet.

Beslut och skötselplan, utvidgning Älvåsens naturreservat Pdf, 3.1 MB.

Kontakt