Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Rapportera in dina observationer

En vitryggig hackspett sitter på en trädgren med mask i munnen

Bilden visar en hane av vitryggig hackspett. Hanen har rött på huvudet. Foto: Alastair Rae, wikipedia.org

De vitryggiga hackspettarna har med kylan och snöns intågande börjat dyka upp på fågelmatningar runt om i länet och länsstyrelsen vill som tidigare år uppmana till stödutfodring med talg.

Under sommarhalvåret livnär sig hackspetten på insekter den hittar i döda eller döende lövträd. Kyla och mycket snö gör att det blir svårare för den att hitta mat vintertid. Stödmatning med talg kan då utgöra en viktig del i den vitryggiga hackspettens födounderlag. I Naturskyddsföreningens handledning i vinterutfodring av vitryggig hackspett finns mer information.

Vitryggig hackspett kan för ett ovant öga vara lik andra hackspettar, framförallt den mycket vanligare större hackspetten. För att veta vilken av arterna som besöker ditt fågelbord kan en noggrannare titt på ryggen vara till hjälp - den vitryggiga hackspetten har som namnet avslöjar en vitare rygg. Den har till skillnad från större hackspett också streckade kroppssidor.

Dokumentera

Om du tror att du har en vitryggig hackspett på din fågelmatningsstation är det väldigt bra om du kan dokumentera den med bilder eller film. Glöm heller inte att rapportera in din observation på Artportalen.

Förutom att en vitryggig hackspett plötsligt kan dyka upp på ditt fågelbord gör du en god gärning för flera av våra övervintrande fågelarter. Att mata med talg ökar till exempel chanserna att få syn på den annars mycket skygga gråspetten.

Kontakt